شنبه 26 فروردین 1385

بازي خطرناک با احساسات و منافع ملي ميهن ، نامه مردم

حوادث روزهاي اخير بار ديگر موضوع برنامه هسته يي ايران را در صدر اخبار جهان قرار داد. اعلام خبر به ثمر رسيدن فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيم و تکميل کردن چرخه توليد سوخت هسته اي در کشور توسط احمدي نژاد و طرح اين مسأله که ايران به «باشگاه اتمي جهان» پيوسته است با عکس العمل هاي گسترده داخلي و خارجي مواجه گرديد.

حزب تودة ايران در سال هاي اخير و در فراز و نشيب برخوردها بر سر سياست هسته اي ايران همواره بر اين نظر تأکيد کرده است که بهره وري صلح آميز ايران از انرژي هسته اي حق مسلم ايران و همه کشورهاي جهان است و در اين زمينه هرگونه زورگويي بين المللي تنها به قصد تأمين منافع کوتاه و دراز مدت امپرياليسم در منطقه دنبال مي شود. از موضع گيري هاي اتخاذ شده از سوي سران رژيم به نظر مي رسد که جمهوري اسلامي مترصد است با اين اقدام و اعلام آن آژانس بين المللي انرژي اتمي و به تبع آن شوراي امنيت سازمان ملل را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و روند برخوردهاي بين المللي در اين زمينه را تغيير دهد. محمود احمدي‏نژاد در اين زمينه از جمله گفت: «با اينكه ما اعلام كرده‏ايم كه جزو كشورهاي هسته‏اي هستيم، آنها دست از مخالفت برنمي‏دارند اما از روز 20 فروردين ديگر شرايط جهاني و سياسي كاملا به سود ايران تغيير پيدا كرده است.» (به نقل از ايسنا). اعلام خبر فوق از سوي احمدي نژاد، يک روز پيش از سفر البرادعي به ايران، از سوي شماري از مفسران خارجي به عنوان پاسخ ايران به تلاش هاي او براي کاهش تنش ارزيابي شد. با ورود البرادعي به ايران و مذاکرات انجام شده خبرگزاري ها از شکست تلاش هاي البرادعي در زمينه قانع کردن ايران در زمينه متوقف کردن فعاليت هاي غني سازي خبر دادند. بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي «امروز» و همچنين خبر مخابره شده از سوي ايسنا:«محمد البرادعي از ايران درخواست كرد كه براي اعتمادسازي به تعليق غني سازي اورانيوم بپردازد، اما علي لاريجاني تصريح كرد كه چنين پيشنهادي جنبه عقلاني ندارد و قابل قبول نيست.» در عکس العملي فوري به اين خبر، پنجشنبه 24 فروردين ماه،کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، اعلام کرد که هنگام برخورد جدي با دولت ايران رسيده است و آمريکا مترصد است که شوراي امنيت در نشست آتي خود، با اتکاء به فصل هفتم قوانينش تمامي امکانات و آلترناتيو هاي ممکن \[از جمله برخورد نظامي] را براي مقابله با سياست هاي اتخاذ شده، از سوي ايران و مجبور کردن آن به قبول خواست شوراي امنيت، بررسي کند. برخي از شخصيت هاي سياسي جهان، و ازجمله رئيس كميسيون امور خارجه دوماي روسيه، با نگراني از تشديد بحران موجود اظهار کرده اند که با رد قاطع «پيشنهادات ارائه شده در بيانيه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، از سوي مسئولان بلند پايه ايران، ...... ممكن است تحولات و رويدادهاي آينده با بدترين سناريو همراه شود و شوراي امنيت سازمان ملل متحد را بر آن دارد تا با تصويب قعطنامه اي برضد ايران تحريم هايي بين المللي را اعمال کند.»
مسأله دست يابي به فن آوري غني سازي هسته يي براي بهره وري صلح آميز يک مسأله ملي است که حق هر کشور در حال پيشرفت است، اما از اين مهمتر چگونگي ايجاد تعاملي با جامعه بين المللي است که دست يابي به چنين حقي را تسهيل کند. در کنار اين مسأله معضل جدي يي که در مقابل ميهن ما قرار دارد اين است که محافل جنگ طلب حاکم در ايالات متحده در تلاش براي استقرار بلامنازع و تثبيت سلطه استراتژيک خود بر منطقه خليج فارس و منابع سرشار انرژي آن، سعي خواهد کرد که از مجموع اين تحولات به نفع خود بهره برداري کند. البته تهديد به مداخله و حمله نظامي در منطقه، مسأله جديدي نيست. زيرا مقام هاي سياسي آمريکا در گذشته نيز اين موضوع را محتمل دانسته و آن را به عنوان يکي از گزينه هاي سياست خود اعلام کرده اند. آن چه که باعث نگراني جدي است، مجموعه يي از اظهارات و اقدام هاي عکس العملي و تهديد هاي غير مسئولانه و تحريک آميز از سوي محافل ارتجاعي در دوسوي اين زورآزمايي خطرناک است. ما در ماه هاي اخير بارها اعلام کرديم که راه تأمين منافع ملي ايران از گسترش بحران سياسي در منطقه و کشاندن پرونده ايران به شوراي امنيت نمي گذرد. سياست بازي خطرناک با احساسات ملي و منافع طولاني مدت کشور به جاي تلاش براي دست يابي به صلح و حفظ آن در منطقه نمي تواند سياستي درست و درچارچوب منافع مردم ميهن ما باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما همچنين اشاره کرده ايم که اين سياست ها در عرصه داخلي پرده استتاري است براي مجموعه سياست هاي ضد مردمي که هدفش سرکوب جنبش؛ روند اصلاحات، تثبيت رژيم ارتجاع و بازگرداندن چرخ تحولات به دوراني است که نفس مخالفي بلند نمي شد و ارتجاع با اقتدار کامل و با اتکاء به سرکوب خشن سياست هاي خود را در عرصه هاي گوناگون به پيش مي برد. بي شک اجراي هرگونه سياست هاي ماجراجويانه و تنش زاي زير پرده استتار منافع ملي مي تواند اثرات مدهشي براي ميهن ما به همراه داشته باشد. حوادث تلخ عراق از جمله سال هاي طولاني تحريم شديد اقتصادي و سپس جنگ مخرب و اشغال اين کشور توسط نيروهاي امپرياليستي، که به قتل ده ها هزار انسان بي گناه و تخريب بخش بزرگي از اين کشور منجر شده، تجربه يي است که هيچ نيروي ميهن دوست و صلح طلبي نمي تواند موافق تکرار آن در ايران باشد. حزب توده ايران ضمن هشدار باش در رابطه با شرايط حساس منطقه همه نيروهاي سياسي ملي را فرا مي خواند که با بسيج افکار عمومي بر پايه افشاء همه جانبه خطري که ميهن، استقلال و يکپارچگي آن را تهديد مي کند، مانع ادامه سياست هايي گردند که صلح منطقه و منافع ملي ما را به خطر مي اندازد. ما بار ديگر به صراحت اعلام مي داريم که با هرگونه دخالت نيروهاي خارجي در امور داخلي ايران، چه نظامي و چه سياسي شديداً مخالف هستيم. ما همانگونه که در گذشته به صراحت اعلام کرده ايم راه حل بحران کنوني را در اجتناب از برخوردهاي عصبي، عکس العملي و پرخاش جويانه مي دانيم. بايد از هرگونه گامي که خطر جنگ و درگيري را تشديد کند، پرهيز شود. ما تضمين منافع ملي را در گرو جلب و تقويت اعتماد بين المللي و همکاري مسئولانه با آژانس بين المللي انرژي اتمي و ديگرنهادهاي بين المللي مي دانيم.
ما ضمن فراخواندن افکار عمومي سراسرجهان به دفاع از مبارزه مردم ايران براي دموکراسي ، حقوق بشر و عدالت اجتماعي، از همه نيروهاي ترقي خواه و صلح دوست مي خواهيم که صداي اعتراض خود را در مقابل شعارهاي جنگ افروزانه بلند کنند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بازي خطرناک با احساسات و منافع ملي ميهن ، نامه مردم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016