چهارشنبه 6 اردیبهشت 1385

صريح با رئيس جمهور، سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامی درباره دستور احمدي نژاد برای حضور زنان در ورزشگاه ها

بسم الله الرحمن الرحيم

هشت ماه بعد از استقرار دولت جديد , هنگامي كه عده اي از متدين ترين مردم تهران در اعتراض به اوجگيري ابتذال در پوشش زنان و دختران بي بند و بار , بازاريابي و روابط نامشروع آشكار آنان با مردان , تبديل شدن خيابان هاي تهران به جولانگاه عناصر فاسد , تسخير شدن پارك ها و كوه ها و اماكن عمومي توسط زنان و مردان بي مبالات و تنگ شدن عرصه بر خانواده هاي متدين , اقدام به تظاهرات كردند و در پي آن وزير دادگستري وعده برخورد قانوني داد و نيروي انتظامي نيز اعلام كرد با افراد خاطي برخورد خواهد كرد , آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور , در يك موضعگيري شگفت انگيز سخناني گفتند كه همه تصورات مربوط به اصولگرائي وعده داده شده و تبليغ شده در اين هشت ماه و در ايام تبليغات انتخاباتي زير سئوال و يكبار ديگر مبارزه با ابتذال به محاق رفت .
مي توان با توسل به توجيهات و تاويلات , اين سخنان را ناديده گرفت و از كنار اين واقعه عبور كرد , ولي عمل به حديث شريف « صديقك من صدقك لامن صدقك » دوست تو آنست كه صادقانه با تو سخن بگويد نه آنكه هر چه را كه تو گفتي تصديق كند , ايجاب مي كند به آقاي رئيس جمهور بگوئيم متاسفانه سخنان شما در اين زمينه مخلوطي از مطالب درست و نادرست بود. به نظر مي رسد اگر با اين عجله وارد اين مبحث نمي شديد و با اندكي تامل و مشورت و همه جانبه نگري به موضعگيري ـ اگر لازم بود ـ مي پرداختيد , بهتر بود. كما اينكه يك روز بعد از اين سخنان , دستوري از شما خطاب به رئيس سازمان تربيت بدني منتشر شد كه مربوط به فراهم ساختن زمينه حضور زنان در ورزشگاه ها براي تماشاي مسابقات ورزشي مردان است كه آنهم متاسفانه دچار همين مشكل است . هر چند پرداختن به اين دو مبحث , نيازمند مجال بيشتري است اما در اين فرصت نكاتي را به اجمال يادآوري مي كنيم بدان اميد كه در اين هر دو زمينه تجديدنظر نمائيد و جلوي خسران را تا دير نشده بگيريد.
اينكه گفته ايد حجاب اسلامي انتخاب تاريخي زنان ايراني است , سخن كاملا درستي است .
اينكه گفته ايد ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه ما نيازي به برخوردهاي آمرانه ندارد , كاملا درست است .
اينكه گفته ايد زنان ايراني همواره در صحنه هاي مختلف تاريخي و بخصوص انقلاب اسلامي پيشتاز بوده اند و امروز نيز بار اصلي و ترويج فرهنگ اسلامي و عفاف بر عهده مادران مومن و برومند ايراني است كه هزاران هزار انسان عالم , مومن , فداكار و ارزشمند را در دامان خود پرورانده و تربيت كرده اند , واقعيتي انكارناپذير است .
اينكه گفته ايد مسائل فرهنگي يك شبه حل نمي شود و نبايد بر اساس جوسازي ها و جنجال ها دستگاه هاي فرهنگي و انتظامي دچار انفعال شوند و در فضائي گرفتار شوند كه مشخص نيست مديريت آن بر عهده كيست و تنها برخي فرصت طلب ها از آن بهره مي برند , اينهم في نفسه سخن درستي است هر چند در مصاديق آن بحث هائي وجود دارد.
تاكيد شما بر اينكه دستگاه هاي حكومتي و اجرائي بايد زمينه ها و بستر لازم , از جمله امكان عرضه لباسهاي متناسب با فرهنگ , دين , اخلاق و عرف جامعه و در عين حال تامين كننده ذائقه نوگرايي و تنوع خواهي جوانان را فراهم كنند بطوريكه افراد به راحتي قدرت انتخاب لباسهاي مناسب شان زن و مرد مسلمان را داشته باشند , سخن كاملا درستي است .
افسوس كه اين سخنان صحيح و بديهي , با نتيجه گيري هائي همراه شده كه متاسفانه نادرست و غيركارشناسانه است و شايد در پاره اي موارد محصول عدم اطلاع يا بدبيني باشد.
در تظاهرات هفته گذشته , عده اي از خانواده هاي شهدا و متدين ترين و دلسوزترين افراد جامعه شركت داشتند و تا لحظه انتشار سخنان شما آقاي رئيس جمهور , هيچ سواستفاده اي از اين تظاهرات مشاهده و حتي شنيده نشده بود كما اينكه تا اين لحظه نيز نه تنها هيچ فرصت طلبي وارد صحنه نشده بلكه با كمال تاسف بايد به اطلاع شما برسانيم كه همان افراد بي بندوبار كه خيابان هاي تهران و پارك ها و كوه ها و اماكن عمومي را جولانگاه ابتذال قرار داده اند با انتشار سخنان شما احساس آزادي عمل بيشتري كرده اند و اكنون از فرصت پيش آمده حداكثر استفاده را مي برند در حاليكه مسئولان و ماموران دچار انفعال شده اند.
گفته ايد : « برخي افراد بدون توجه به آرمان هاي امام راحل و مقام معظم رهبري با استفاده از تريبون هاي عمومي سخناني مطرح مي كنند كه ارتباطي با اسلام ناب ندارد و وانمود مي كنند كه جامعه اسلامي و متدين ايران دست به گريبان مشكلي خانمان برانداز شده است » .
درباره قسمت اول اين فراز از اظهارات شما به دليل آنكه مشخص نيست افراد مورد نظرتان چه كساني هستند و چه مطالبي گفته اند نمي توان اظهار نظر كرد و مطالب آنها را با اسلام ناب محك زد , ولي اين انتظار از آقاي رئيس جمهور وجود دارد كه وقتي درصدد مردود شمردن اظهارات انسانهائي كه در كشور تحت مسئوليت ايشان زندگي و ابراز نظر مي كنند برميآيند بگونه اي سخن بگويند كه مشخص باشد چه چيزي را مردود مي دانند و نسبت بي ارتباط بودن با اسلام ناب را كه نسبت سنگيني است به چه كساني و چه سخناني مي دهند. در مورد قسمت اخير اين فراز از اظهارات شما بايد بگوئيم متاسفانه اطلاعات شما از وضعيت جوانان و خانواده ها كامل نيست . واقعيت اينست كه جامعه اسلامي ومتدين ايران در اثر اوجگيري ابتدال و فراواني گناهان آشكار و فراهم بودن زمينه هاي منكرات , متاسفانه دست به گريبان مشكلات اخلاقي فراواني است كه بسياري از خانواده ها را دچار فروپاشي كرده است . آقاي رئيس جمهور! جواناني را مي شناسيم كه به بركت انقلاب اسلامي و در اثر تربيت خانواده هاي مذهبي , همچون سلمان فارسي وارد جامعه شدند ولي هنگامي كه خانواده هايشان آنها را از همين جامعه تحويل گرفتند بدتر از مايكل جكسون بودند. قطعا بيان اين واقعيت تلخ بهيچوجه به معني ناديده گرفتن خيل جوانان پاك و مخلص و فداكار جامعه نيست ولي نگراني اينست كه وضعيت غير قابل تحمل موجود همچون خوره به جان اين پاكان افتاده و آنها را نيز در معرض قرار داده است و مگر از دست رفتن حتي يك جوان پاك در اثر اين بي بند و باري ها و ابتذال , خسران كمي است !
گفته ايد : « متاسفانه برخي ها طوري صحبت مي كنند كه گوئي تنها راه حل مشكل , برخورد فيزيكي و ديوار كشيدن در خيابانهاست و برخي ديگر نيز جوانان فرهيخته و متعهد ايراني را ناسازگار توصيف مي كنند در حالي كه در امور فرهنگي بايد بشدت از برخوردهاي حساب نشده جلوگيري كرده و اجازه نداد مباحث و پديده هاي فرهنگي به بحث هاي سياسي و دعواهاي گروهي تبديل شود » .
قطعا اگر اعلام مي كرديد چه كساني توصيه به برخورد فيزيكي يا ديوار كشيدن در خيابانها كرده اند , بسيار بجا بود. نسبت دادن چنين مطالب ضربه زننده اي به كساني كه فقط خواستار برخورد قانوني با افراد متخلف هستند , از آقاي رئيس جمهور دور از انتظار است . كساني كه در تظاهرات ضد بي بندوباري و ابتذال شركت كرده بودند , از اقشار تحصيل كرده جامعه بودند كه در ميان آنها بسياري از اساتيد دانشگاه ها نيز حضور داشتند , درست مثل خود شما آقاي رئيس جمهور كه قبل از رسيدن به اين مقام در همين قبيل اجتماعات حضور داشتيد و با شور و احساسات بالائي همين خواسته ها را دنبال مي كرديد.
شايد آن زمان به شما و كساني كه در آن تجمعات شركت مي كردند نيز نسبت هائي از قبيل ورود به دعواهاي گروهي و برخوردهاي حساب نشده مي دادند , ولي واقعيت اينست كه اين اعتراضات برخاسته از دين خواهي و نگراني براي آينده اين جامعه است , آينده اي كه توسط عده اي عناصر فاسد در حال تهديد شدن است . اين همان تهديدي است كه در بيان رهبر معظم انقلاب سالهاست با عناويني از قبيل « تهاجم فرهنگي » و « شبيخون فرهنگي » و با ابراز نگراني شديد مطرح شده و همواره به مسئولان تاكيد گرديده از اين خطر غفلت نكنند و از كنار آن بي تفاوت نگذرند.
گفته ايد : « در عين حال بايد با دقت , ظرافت و خيرخواهي و دوستي , كساني را كه قصد ناديده گرفتن هنجارهاي جامعه را دارند برحذرداشت , زيرا ما با انسانهاي داراي شخصيت و كرامت مواجهيم كه در عمق وجود خود دين مدار هستند » . در اينكه قانون بايد با ظرافت و خيرخواهي و دوستي اجرا شود ترديدي نيست , لكن شخصيت و كرامت متعلق به انسان هائي است كه به احكام الهي , قوانين جامعه و اخلاق عمومي احترام مي گذارند و افرادي كه همه اينها را ناديده مي گيرند و به همه چيز و همه كس دهن كجي مي كنند , قطعا نه شخصيت دارند و نه كرامت . دين مداري را نيز بايد از رفتارها شناخت . هر چند فطرت اولي همه مردم , خداجوئي و دين مداري است , لكن هنگامي كه غبارها و زنگارهاي متراكم آلودگي ها اين فطرت را پوشانده باشد و كار به گستاخي كشيده شود , راهي جز اعمال قانون وجود ندارد , البته همه اينها مربوط به شرايطي است كه دستهاي خارجي درصدد تحقق اهداف بالاتري از طريق اين افراد نباشند كه شواهد روشن نشان مي دهند نبايد به ظواهر اكتفا كرد و بايد عمق اين جريان حساب شده را نيز در نظر گرفت و با تعمق بيشتر به مصاف آن رفت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

درخصوص دستورالعملي كه شما آقاي رئيس جمهور به رئيس سازمان تربيت بدني براي فراهم ساختن ورود زنان به ورزشگاه ها داده ايد , هر چند نكات فراواني براي گفتن داريم , ولي در اين مجال اندك فقط به همين اكتفا مي كنيم كه اوضاع ورزشگاه ها منهاي حضور زنان چنان ضد اخلاقي است كه بايد به حال آن گريست . آيا به عواقب و عوارض ورود زنان به چنين محيطي انديشيده ايد آيا شما با اين دستورالعمل درصدد برآورده ساختن مطالبات خانواده هاي متدين هستيد زنان مذهبي , آيا چنين مطالباتي دارند حتي اگر داشته باشند آيا هم اكنون كه در پارك هاي عمومي امنيت ندارند در ورزشگاه ها امنيت خواهند داشت علاوه بر اينها بامسائل شرعي و واقعيت هاي تلخ موجود چه خواهيد كرد
ضمنا آقاي رئيس جمهور! توصيه دوستانه و خيرخواهانه ما به شما اينست كه به تعريف و تمجيد آن دسته از اصحاب رسانه ها كه كاري جز تاييد ندارند دل نبنديد , در جامعه اي كه شما رياست اجرائي آنرا برعهده داريد خبرهاي ديگري هم هست كه بايد از زبان و قلم كساني كه اهل مديحه سرائي نيستند و واقع بيني و واقع گوئي و واقع نگاري را وظيفه خود مي دانند شنيد و خواند.

Copyright: gooya.com 2016