شنبه 9 اردیبهشت 1385

متن كامل گزارش محمد البرادعي، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۲/۰۹‬

سرانجام پس از هفته‌ها جنجال رسانه‌اي در جهان پيرامون برنامه‌هاي صلح آميز هسته‌اي ايران، گزارش محمد البرادعي مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، عصر جمعه منتشر شد، گزارشي كه هم حاوي نكات مثبت براي ايران و هم در راستاي خواسته‌هاي واشنگتن از البرادعي ارزيابي مي‌شود.

البرادعي دراين گزارش، به اينكه بازرسان اين نهاد بين‌المللي به هيچ رد و اثري از انحراف ايران در فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش برخورد نكرده‌اند، اشاره كرده و از سويي مي‌گويد: آژانس نمي‌تواند در مورد قصد و نيت و يا برآورده شدن (اهداف ايران) در آينده قضاوت كرده و يا نتيجه‌گيري كند.

متن كامل گزارش هشت صفحه‌اي البرادعي به شرح زير است:

* اجراي توافق پادمان‌هاي ان‌پي‌تي در جمهوري اسلامي ايران
‪ - ۱‬روز چهارم فوريه ‪ ۲۰۰۶‬شوراي حكام قطعنامه (‪ (Gov200614‬را در بند يك به تصويب رساند كه تا حدي تاكيد داشت موضوعات باقي مانده مرتبط با اجراي توافق پادمان‌هاي ‪ NPT‬در ايران مي‌تواند به صورت بهتر حل وفصل شده و درخصوص ماهيت صرفا صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران اعتماد ايجاد كند كه اين بستگي به پاسخ مثبت ايران به درخواست شورا جهت اتخاذ اقدامات اعتمادساز داشت.

در اين چارچوب، شورا ضروري دانست كه ايران موارد ذيل را اجرا كند.

- تعليق كامل و پايدار دوباره تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري شامل تحقيق و توسعه كه از جانب آژانس بتواند مورد راستي‌آزمايي قرارگيرد
- تجديدنظر در ساخت رآكتور تحقيقاتي آب سنگين
- تصويب فوري و اجراي كامل پروتكل الحاقي
- تا زمان تصويب [پروتكل الحاقي]، در راستاي تطابق با مقررات پروتكل الحاقي اقداماتي را كه ايران آن را در تاريخ ‪ ۱۸‬دسامبر ‪ ۲۰۰۳‬امضا كرده است، ادامه دهد.

- اقدامات شفاف‌سازي كه از سوي مديركل خواسته شده از جمله در
(‪ (Gov200567‬كه فراتر از الزامات رسمي توافقنامه پادمان و پروتكل الحاقي است و شامل دسترسي به‌افراد، اسناد مرتبط با تهيه تجهيزات با مصارف دوگانه، كارگاه‌هاي مشخص متعلق به نيروي نظامي و توسعه و تحقيق به گونه‌اي كه آژانس امكان دارد در حمايت از تحقيقات جاري آنها را بخواهد به اجرا درآورد.

‪ -۲‬در بند ‪ ۲‬قطعنامه، شورا از مديركل خواست تا درباره موارد درخواست شده از ايران در بند اول قطعنامه و مواردي كه در قطعنامه‌هاي مختلف آژانس از ايران خواسته شده به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش دهد، در بند هشت از ‪ gov200614‬شورا همچنين از مدير كل خواست تا نحوه اجراي اين قطعنامه و قطعنامه‌هاي پيشين شوراي حكام را در اجلاس عادي آتي شورا براي بررسي، گزارش و بلافاصله آن را همراه با هر قطعنامه ديگري از اجلاس مارس به شوراي امنيت گزارش كند.

‪ -۳‬رئيس شوراي امنيت پس از دريافت گزارش مديركل ‪ gov200615‬توسط شورا، بيانيه‌اي از جانب اين شورا (تدوين مجدد در (‪ (gov/INF/20067‬صادر كرد كه در آن، از ايران خواسته شده تا گام‌هاي لازم درخواست شده از سوي شوراي حكام را بردارد، بويژه در بند اول اجرايي قطعنامه ‪ gov200614‬كه براي ايجاد اعتماد در خصوص صرفا صلح آميز بودن برنامه هسته‌اي و حل مسايل باقيمانده ضرورت ويژه تعليق كامل و پايدار مجدد تمام فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفراوري را خاطر نشان كرده بود، شوراي امنيت درخواست كرد ظرف ‪ ۳۰‬روز گزارشي از سوي مديركل درباره روند پايبندي ايران به اقدام‌هاي درخواستي از جانب شوراي حكام تهيه و به صورت موازي به شوراي امنيت و شوراي حكام براي بررسي ارايه شود.

‪ -۴‬اين گزارش به شوراي حكام و به صورت موازي به شوراي امنيت ارائه شده است، اين گزارش درباره تحولات رخ داده از ماه مارس ‪ ۲۰۰۶‬در خصوص اجراي توافق پادمان‌هاي ايران، راستي آزمايي آژانس از اجراي اقدامات اعتمادساز درخواست شده از جانب شوراي حكام و ارزيابي كلي آژانس در رابطه با اجراي توافق پادمان‌هاي ايران به روز شده است.

الف: تحولات از زمان مارس ‪۲۰۰۶‬
‪ -۵‬روز ‪ ۱۳‬آوريل ‪ ۲۰۰۶‬به دعوت طرف ايراني مدير كل و يك تيم از آژانس با رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و ساير مقامات ايراني در تهران ديدار كرده، به بحث درباره موضوعات مرتبط با راستي آزمايي، درستي و كامل بودن اظهارات ايران پرداخت. مديركل از ايران خواست تا اساسا همكاري‌ها با آژانس در زمينه مابقي موضوعات راستي‌آزمايي را تسريع كند و بر اهميت اجراي اقدامات اعتمادساز درخواست شده از شوراي حكام تاكيد كرد.

‪ -۶‬روز ‪ ۲۷‬آوريل ‪ ۲۰۰۶‬مدير كل نامه‌اي از جانب ايران دريافت كرد كه به شرح زير است:
‪ -۱‬جمهوري اسلامي ايران طي سه‌سال گذشته به صورت كامل در انطباق با پادمان هاي جامع ‪ ،NPT‬پروتكل الحاقي و حتي فراتر از پروتكل الحاقي كه به صورت داوطلبانه و به گونه‌اي كه گويا تصويب شده، با آژانس همكاري داشته است.

‪ -۲‬ايران دسترسي كامل و نامحدود به تاسيسات هسته‌اي‌اش را در طول سه سال گذشته در دوره‌اي حدود ‪ ۲۰۰۰‬نفر روز بازرسي ميسر ساخت.

‪ -۳‬تمامي تاسيسات و فعاليت‌هاي هسته‌اي تحت پادمان‌هاي آژانس انجام شده‌است.

‪ -۴‬مواد هسته‌اي به آژانس اعلام شده‌اند و در مورد آنها توضيحاتي داده شده است.

‪ -۵‬جمهوري اسلامي ايران بطور كامل به الزاماتش تحت ‪ NPT‬و توافق جامع پادمان‌ها، (‪ (infcirc153‬متعهد بوده است.

‪ -۶‬جمهوري اسلامي ايران بطور كامل آمادگي دارد تا به آژانس بازرسي‌ها را در تطابق با پادمان‌هاي جامع اعطا كند به شرطي كه پرونده هسته‌اي ايران به طور كامل در چارچوب آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و تحت پادمان‌ها قرار بگيرد. جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا مسايل باقيمانده درج شده در گزارش مدير كل (‪ (gov200615‬را در تطابق با حقوق و هنجارهاي بين‌المللي حل و فصل نمايد در اين خصوص ايران جدول زماني را ظرف سه هفته آينده ارايه خواهد كرد.

‪ - A.1‬برنامه غني‌سازي
‪ -۷‬همانطور كه در گزارش ‪ ۲۷‬فوريه ‪ (GOV-2006-15) ۲۰۰۶‬مديركل آمده است آژانس بطور مرتب از ايران خواسته كه اطلاعات اضافي را درباره مسايل خاص با برنامه غني‌سازي خود ارايه كند. ايران در نشست ‪ ۱۲‬الي ‪ ۱۴‬فوريه ‪ ۲۰۰۶‬در تهران كه در بند ‪ ۶‬از قطعنامه ‪ GOV-2006-15‬در اين زمينه ذكر شده، از ارايه آن امتناع كرد و از نظر اين كشور، اين موضوعات در محدوده الزامات توافق پادمان نيست. ايران بار ديگر در نشستي كه در تاريح ‪ ۸‬آوريل ‪ ۲۰۰۶‬با بازرسان آژانس در تهران داشت بر اين موضع بار ديگر تاكيد كرد.

آژانس بار ديگر تصريح كرد كه براي حل اين مسايل به گونه‌اي كه اين نهاد بتواند درستي و جامعيت اظهارات ايران بخصوص در ارتباط با دو دهه فعاليت‌هاي مخفيانه‌اش را تاييد كند، رعايت اين امر ضروري است. وضعيت جاري موضوعات باقي‌مانده به شرح زير است.

- A-1-1‬آلودگي‌ها
‪ -۸‬اگرچه نتايج تحقيقات آژانس به اين موضوع توجه دارد كه اظهارات ايران، مبني بر اين اصل كه بيشتر آلودگي اوانيوم غني شده با درصد بالا يافت شده در مكان‌هايي كه ايران اجزاي سانتريفيوژها را در آنجا توليد، استفاده و ذخيره كرده است تاييد كند، اما آژانس همچنان درباره منبع اين آلودگي‌هاي مربوط به موادي كه به آلودگي با غناي اندك، يا برخي مواد با غناي بالا آغشته بودند و در اين اماكن پيدا شدند، تحقيق مي‌كند.

‪ -۹‬از آنجايي كه قضاوت و نتيجه‌گيري در ارتباط با منشا همه اين آلودگي‌ها بسيار دشوار است، اما براي آژانس مهم است كه بر ميزان و دامنه شرح وقايع برنامه غني‌سازي با استفاده از سانتريفيوژ از سوي ايران تحقيق كند. اجراي پروتكل الحاقي و همكاري كامل ايران در اين رابطه براي آژانس پايه و اساسي است تا بتواند تضمين‌هاي لازم را در ارتباط با نبود برخي از مواد و فعاليت‌هاي اعلام نشده در ايران كسب كند.

‪ - A.1.2‬دستيابي به فناوري سانتريفيوژ ‪p1‬
‪ - 10‬همانگونه كه در گزارش‌هاي پيشين آمده است، ايران در ژانويه ‪۲۰۰۵‬ نسخه‌اي دست‌نويس از سندي يك صفحه‌اي را به آژانس ارايه كرد كه در آن پيشنهادي از سوي يك واسطه خارجي در سال ‪ ۱۹۸۷‬ميلادي به تهران قيد شده بود.

براي اين كه آژانس بتواند ماهيت و اصليت اين سند را تاييد كند، نياز است به نسخه‌اي از اين گزارش دست يابد. اما ايران از تحويل نسخه‌اي از آن امتناع كرده است.

‪ -۱۱‬براساس گزارش‌هاي پيشين و بنابر اظهارات ايران، تماسي ميان ايران و شبكه ياد شده بين سال‌هاي ‪ ۱۹۸۷‬تا ‪ ۱۹۹۳‬صورت نگرفته است.

اظهاراتي از سوي ايران و اعضاي مهم اين شبكه درباره اتفاقاتي ارايه شده است كه به پيشنهاد اواسط سال ‪ ۱۹۹۰‬منجر شد كه هنوز با يكديگر مغايرت دارند. ايران هنوز بايد توضيحات بيشتري در اين رابطه ارايه كند.

ايران همچنين گفته كه قادر نيست اسناد و يا ديگر اطلاعات را درباره ديدارهاي خود با آن شبكه كه به كسب ‪ ۵۰۰‬دستگاه سانتريفيوژ پي ‪ ۱‬در اواسط دهه ‪ ۱۹۹۰‬منجر شد، ارايه كند. آژانس همچنان منتظر توضيحات درباره اين ديدارها و محموله‌هايي است كه اين اجزا را نيز شامل مي‌شوند.

‪ - A.1.3‬دستيابي به فن‌آوري سانتريفيوژ پي‪۲‬
‪ - ۱۲‬آنگونه كه در گزارش پيشين مدير كل آژانس آمده، ايران همچنان تاكيد دارد كه پس از دريافت طرح‌هاي پي‪ ۲‬در سال ‪ ۱۹۹۵‬هيچ فعاليتي تا سال ‪ ۲۰۰۲‬بر روي اين سانتريفيوژ انجام نداده و در هيچ زماني در طول اين دوره با واسطه‌ها درباره طرح‌هاي پي ‪ ۲‬و كسب احتمالي قطعات آن مذاكره نكرده است.

ايران همچنين بر اين امر تاكيد دارد كه هيچ گونه محموله‌اي از هيچگونه قطعات سانتريفيوژ پس از سال ‪ ۱۹۹۵‬دريافت نكرده‌است.

‪ - ۱۳‬در ارتباط با فعاليت، تحقيق و توسعه در طرح‌هاي تغيير يافته پي‪،۲‬ ايران اعلام كرده توسط پيمانكار مربوطه در اوايل ‪ ۲۰۰۲‬تا جولاي ‪ ۲۰۰۳‬اين كار را انجام داده و تهران تاييد كرده كه شركت پيمانكار اقدام به كسب اطلاعات و خريد درباره قطعاتي از جمله مگنت‌هايي كرده كه براي سانتريفيوژ پي‪ ۲‬مناسب است. در فوريه ‪ ۲۰۰۶‬ايران برخي توضيحات بيشتر را درباره نوع مگنت‌هاي خود ارايه كرد، اما تاكيد كرده كه تنها تعداد اندكي از اين مگنت‌ها را دريافت كرده است. آژانس همچنان در اين رابطه مشغول بررسي است.

‪ - ۱۴‬اواسط آوريل ‪ ۲۰۰۶‬گزارش‌هاي متعددي در مطبوعات درباره اظهارات مقامات ارشد ايراني فعال در امور تحقيق و توسعه و آزمايش سانتريفيوژهاي پي‪ ۲‬در ايران ارايه شد كه آژانس در اين رابطه خواستار توضيحات در اين ارتباط شده است.

‪ - A.2‬فلز اورانيوم
‪ - ۱۵‬ارجاع به تبديل مجدد اورانيوم و توانايي قالب‌گيري از اين جهت اهميت دارد كه در بند ‪ ۱۰‬اين سند يك صفحه‌اي به آن اشاره شده است. با توجه به اهميت وجود سند ‪ ۱۵‬صفحه‌اي كه ايران به آژانس ارايه كرده‌است، روند كاهش گاز ‪ uf6‬به فلز اورانيوم در ابعاد اندك و قالب‌گيري اورانيوم تهي‌شده به نيم‌كره را نشان مي‌دهد.

‪ - ۱۶‬همانطور كه پيشتر نيز به آن اشاره شد، اگر چه نشانه‌اي مبني بر استفاده عملي از سند اخير و يا زمان دريافت آن دردست نيست، اما وجود آن در ايران، خود موجب نگراني است. همچنين آژانس از حضور دلالان در اين سند و ديگر اسناد مشابه، نگران است، بطوري كه در ديگر كشورهاي عضو نيز نمونه مشابه آن ديده شده است. بنابراين، ذكر اين نكته، مهم است كه آژانس قادر باشد دامنه و حد و مرز واقعي پيشنهادي كه از سوي اين شبكه در سال ‪۱۹۸۷‬ ارايه شده را درك كند.

تحقق اين امر مستلزم آن است كه آژانس نسخه‌اي از سند ‪ ۱۵‬صفحه‌اي را در اختيار داشته باشد تا بتواند در اين خصوص پيگري كند. به هر حال ايران همچنان از ارايه اين سند خودداري مي‌كند.

‪ A.3‬آزمايشات پلوتونيوم
‪ - ۱۷‬همانطور كه قبلا اشاره شد، آژانس اطلاعاتي را كه ايران در زمينه آزمايش‌هاي مربوط به جداسازي اندك (ميلي گرمي) پلوتونيوم ارائه كرده بود، بررسي كرده است. پس از دريافت توضيحات بيشتر از ايران در تاريخ ‪ ۱۵‬فوريه ‪ ۲۰۰۶‬و نتايج نمونه برداري‌هاي بيشتر كه يافته‌هاي قبلي آژانس را تاييد مي كرد، آژانس در تاريخ سي ام مي‪ ،۲۰۰۶‬خلاصه‌اي از برداشت كلي خود را در اختيار ايران قرار داد. دهم آوريل ‪ ،۲۰۰۶‬آژانس با مقام‌هاي ايراني ديدار كرد تا توضيحات بيشتري را براي تكميل نواقص اين تحليل كسب كند. بعد از آن ديدار، در نامه مورخ ‪ ۱۷‬آوريل ‪ ،۲۰۰۶‬ايران بار ديگر توضيحات قبلي خود را در زمينه نواقص اين تحليل‌ها تاييد كرد. با توجه به يافته‌هاي آژانس، اين سازمان نمي‌تواند اين احتمال را با توجه به توضيحات ايران رد كند كه پلوتونيوم تحليل شده توسط آژانس، برگرفته از منابعي بود كه ايران قبلا آنها را اعلام نكرده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

A.4‬رآكتور تحقيقات آب سنگين
‪ - ۱۸‬در ‪ ۲۲‬آوريل ‪ ،۲۰۰۶‬آژانس از راكتور تحقيقات اتمي ايران (‪ (IR-40‬در اراك بازديد كرد تا اطلاعات مربوط به طراحي آن را راستي‌آزمايي كند. آژانس تاييد كرد، هنوز كار مهندسي غيرنظامي در جريان است.

‪ A.5‬مسائل اجرايي ديگر
‪ - ۱۹‬تحولات جديدي براي گزارش فعاليت‌هاي استخراج اورانيوم در ايران وجود ندارد.

‪ - ۲۰‬همچنين هيچ تحولات جديدي براي گزارش آزمايشات پلوتونيوم در ايران وجود ندارد.

‪ - ۲۱‬در ‪ ۹-۱۱‬آوريل ‪ ،۲۰۰۶‬آژانس با ايران در خصوص تدابير عادي پادمان براي اجراي آنها در تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان و نيروگاه غني‌سازي سوخت آزمايشي در نطنز بحث كرد. در پايان ، مقرر شد پيشنهاد آژانس براي تحقق همه اهداف پادمان جهت اين تاسيسات اجرا شوند. هرچند در خصوص اكثر تدابير توافق حاصل شد، اما ايران هنوز درخصوص انتقال از راه دور اطلاعات كد شده پادمان، به ستاد مركزي آژانس در وين، ملاحظاتي دارد.

‪ - ۲۲‬در ‪ ۱۱‬آوريل ‪ ،۲۰۰۶‬آژانس از نيروگاه غني‌سازي سوخت نطنز بازديد كرد و عمليات غيرنظامي جاري در آن را زير نظر گرفت.

‪ A.6‬اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي
‪ - ۲۳‬از پنجم فوريه ‪ ،۲۰۰۶‬ايران بندهاي پروتكل الحاقي را اجرا نكرده است.

‪ A.7‬بازديد و بحث‌هايي مرتبط با شفاف‌سازي
‪ - ۲۴‬سال ‪ ۲۰۰۴‬تاكنون، آژانس بارها خواستار اطلاعات و اقدامات شفاف ساز اضافي در زمينه تلاش‌هاي مركز تحقيقات فيزيكي (‪ (PHRC‬شده كه در لويزان شيان تاسيس شده است. اين مركز براي استفاده از مواد و تجهيزات دومنظوره تاسيس شده كه مي‌توانند همچنين در غني‌سازي اورانيوم و فعاليت‌هاي تبديل‌سازي استفاده شود. آژانس همچنين با افراد مرتبط در اين بخش‌ها، از جمله دو تن از مسوولان سابق ‪ PHRC‬مصاحبه‌هايي انجام داده است.

‪ -۲۵‬همانطور كه قبلا گزارش شد، آژانس در فوريه ‪ ۲۰۰۶‬با يكي از سران سابق ‪ PHRC‬مصاحبه كرد. وي استاد يك دانشگاه فني و همزمان رئيس ‪ PHRC‬بود.

آژانس از برخي تجهيزاتي كه گفته مي‌شد براي استفاده در دانشگاه توليد شدند، نمونه برداري زيست محيطي كرد كه نتايج آن در حال حاضر در دست بحث و بررسي با ايران است. هرچند ايران موافقت كرد تا شفافيت بيشتري در زمينه تلاش براي تامين دستگاه‌هاي موازنه‌كننده، طيف سنج انبوه، مگنت‌ها و تجهيزات مهار فلورين داشته باشد، اماتاكنون آژانس اين شفافيت را مشاهده نكرده است. دسترسي بيشتر به تجهيزات بدست آمده براي نمونه‌گيري لازم هستند.

ايران همچنان از دادن اجازه مصاحبه آژانس با سران ديگر ‪ PHRC‬خودداري مي‌كند.

‪ - ۲۶‬در ژانويه ‪ ،۲۰۰۶‬ايران در چارچوب تلاش‌هايش در سال ‪ ۲۰۰۰‬براي كسب مواد دومنظوره (آلومينيوم سخت، فولادهاي ويژه، تيتانيوم و روغن‌هاي خاص) توضيحاتي ارائه كرد. ايران موافقت كرد اطلاعات اضافي در اين موضوعات را ارائه كند كه آژانس تاكنون برخي از آنها را دريافت كرده است. ايران همچنين اطلاعاتي را در زمينه كسب فولادهاي مقاوم، سوپاپ‌ها و فيلترهاي فرسوده براي ‪ UCF‬ارائه كرده است. ژانويه ‪ ،۲۰۰۶‬نمونه‌هاي زيست محيطي از اين بخش‌ها گرفته شد كه نتايج آنها هنوز در دست بررسي است.

‪ - ۲۷‬همانطور كه قبلا اشاره شد، معاون دبير كل در امور پادمان در فوريه ‪ ۲۰۰۶‬با مقام‌هاي ايراني ديدار و درخصوص مطالعات مربوطه در زمينه طرح موسوم به نمك سبز، آزمايش انفجاري و طرح دستگاه ‪ re-entry‬موشك گفتگو كرد.

اين طرح‌ها همگي مي‌توانند در بخش‌هاي هسته‌اي نظامي مورد استفاده قرار گيرند و ظاهرا داراي ارتباطات مديريتي با يكديگر هستند.

‪ - ۲۸‬همانطور كه درگزارش ‪ GOV/2006/15‬آمده‌است، ايران اعلام كرد كه اتهامات مربوط به طرح نمك سبز "مبتني بر اسناد غلط و جعلي بوده و بالطبع بي‌اساس هستند و هيچ يك از اين طرح‌ها وجود خارجي ندارند. ايران اعلام كرد همه تلاش هاي ملي صرف طرح ‪ UCF‬شده و اينكه عاقلانه نيست قابليت‌هاي بومي صرف توليد ‪ UF4‬شوند در حالي كه اين فناوري در حال حاضر از خارج كسب شده است.

اما طبق اطلاعاتي كه ايران قبلا ارائه كرده بود، شركتي كه در طرح نمك سبز مشاركت داشت، در ‪ UCF‬و همچنين طراحي و ساخت اورانيوم، سنگ اورانيم گچي نيز حضور داشت.

‪ - ۲۹‬آژانس تاكيد دارد، اطلاعاتي كه ايران در طول بحث‌ها در زمينه طرح نمك سبز ارائه كرد و همچنين اطلاعات ديگر، در دسترس هستند. اما ايران هنوز بايد اطلاعات مربوط به آزمايشات انفجاري و طراحي ‪ re-entry‬موشك را ارائه كند.

‪ - A.8‬تعليق
‪ - ۳۰‬درنامه سوم ژانويه ‪ ،۲۰۰۶‬ايران به اطلاع آژانس رساند كه در نظر دارد، همانطور كه از ‪ ۹‬ژانويه ‪ ۲۰۰۶‬تصميم گرفته بود، تحقيق و توسعه در زمينه برنامه انرژي اتمي صلح آميز خود را كه در راستاي تعليق داوطلبانه غيرالزام آور خود متوقف كرده بود، از سر گيرد.

‪ - ۳۱‬در فوريه ‪ ،۲۰۰۶‬ايران شروع به آزمايشات غني‌سازي در ‪ PFEP‬از طريق تزريق گاز ‪ UF6‬به دستگاه ‪ P-1‬و سپس در مراحل بعدي تزريق به ‪ ۱۰‬و ‪۲۰‬ دستگاه كرد.

در طول مارس ‪ ،۲۰۰۶‬آبشار ‪ ۱۶۴‬ماشين سانتريفيوژ تكميل و آزمايشات آن با استفاده از ‪ UF6‬آغاز شد. در سيزده آوريل ‪ ، ۲۰۰۶‬ايران به آژانس اعلام كرد كه به سطح غني‌سازي اورانيوم تا سطح ‪ ۳/۶‬درصد دست يافته است. در ‪۱۸‬ آوريل، ‪ ،۲۰۰۶‬آژانس از ‪ PFEP‬نمونه‌برداري كرد كه نتايج حاصل، ظاهرا سطح غني‌سازي اعلام شده از سوي ايران را تاييد مي‌كند. همان روز، ‪ UF6‬بار ديگر وارد آبشار ‪ ۱۶۴‬شد و دو آبشار ‪ ۱۶۴‬ديگر نيز در دست ساخت قرار گرفت.

فرايند غني‌سازي در ‪ PFEP‬از جمله وارد كردن گاز تحت تدابير نظارت پادمان آژانس انجام شد.

‪ - ۳۲‬عمليات جاري تبديل اورانيوم در اصفهان كه در نوامبر ‪ ۲۰۰۵‬آغاز شد هنوز در حال اجرا است و قرار است تا آوريل ‪ ۲۰۰۶‬به پايان برسد. از سپتامبر ‪ ، ۲۰۰۵‬تقريبا ‪ ۱۱۰‬تن ‪ UF6‬در اصفهان توليد شده است كه همه آنها زير نظر آژانس هستند.

‪ - B‬ارزيابي كلي كنوني
‪ - ۳۳‬همه مواد اتمي اعلام شده توسط ايران به آژانس مورد بررسي قرار گرفته اند. جدا از مقادير اندكي كه به شوراي حكام گزارش شد، آژانس هيچ ماده اتمي اعلام نشده‌اي در ايران پيدا نكرده است. اما شكاف‌هايي در اطلاعات آژانس در زمينه دامنه و محتواي برنامه سانتريفيوژ ايران وجود دارد. به همين علت و همچنين شكاف‌هاي ديگر در اطلاعات موجود، از جمله نقش نيروهاي نظامي در برنامه اتمي ايران، آژانس قادر نيست در تلاش براي كسب اطمينان از نبود مواد و فعاليتهاي اتمي اعلام نشده در ايران پيشرفت كند.

‪ -۳۴‬پس از سه سال تلاش آژانس براي كسب شفافيت درباره تمامي ابعاد برنامه اتمي ايران، شكاف‌هاي موجود در اطلاعات همچنان مايه نگراني است. اگر آژانس قرار است شناخت كاملي از ‪ ۲۰‬سال فعاليت اتمي اعلام نشده ايران بدست بياورد اين امر مستلزم شفافيت و همكاري فعال ايران است، شفافيتي كه فراتر از تدابير قيد شده در توافق پادمان و پروتكل الحاقي است. ايران همچنان اجراي توافق پادمان را تسهيل مي‌كند و تا فوريه ‪ ۲۰۰۶‬ايران همچنين با برخي تدابير شفاف‌سازي مورد نظر آژانس از جمله دسترسي به برخي مراكز اتمي موافقت كرده است. تدابير شفاف ساز اضافي شامل دسترسي به اسناد، تجهيزات دومنظوره و افراد مرتبط هنوز لازم است تا آژانس بتواند دامنه و ماهيت برنامه اتمي ايران و همچنين هدف و استفاده از تجهيزات و مواد دومنظوره خريداري شده توسط ‪ PHRC‬و مطالعاتي را كه مي‌توانند ابعاد نظامي داشته باشند، مشخص كند.

‪ -۳۵‬متاسفانه، اين تدابير شفاف ساز هنوز اجرا نشده است. با تصميم ايران براي متوقف ساختن اجراي بندهاي پروتكل الحاقي و محدود كردن راستي آزمايي آژانس در اجراي قرارداد پادمان، توانايي آژانس براي پيشرفت در شفاف كردن اين مسائل و تاييد نبود مواد و فعاليت‌هاي اعلام نشده، محدود شده است و دسترسي آژانس به فعاليت‌هاي غيرمرتبط با مواد اتمي (مانند تحقيق در خصوص جداسازي ليزري ايزوتوپ و توليد قطعات حساس چرخه سوخت) محدود خواهد شد.

‪ - ۳۶‬اگرچه ممكن است نتايج فعاليت‌هاي پادمان آژانس بر ماهيت و دامنه تدابير اعتمادساز مورد نظر آژانس تاثير بگذارد، با اين حال بايد خاطرنشان كرد كه تعهدات پادمان و تدابير اعتمادساز، متفاوت و مشخص بوده و نمي‌توان آنها را به يكديگر تبديل كرد. اجراي تدابير اعتمادساز جايگزين كاملي براي اجراي كامل تعهدات هميشگي پادمان نيست. در اين شرايط، همچنين بايد خاطر نشان كرد كه تشخيص‌ها و نتايج پادمان آژانس در مورد ايران مثل همه موارد ديگر مبتني بر اطلاعات راستي آزمايي است كه در دسترس آژانس هستند و بنابر اين بر حسب ضرورت، محدود به فعاليتهاي اتمي گذشته و اكنون است. آژانس نمي‌تواند در مورد قصد و نيت و يا برآورده شدن (اهداف ايران) در آينده قضاوت كرده و يا نتيجه‌گيري كند.

‪ -۳۷‬آژانس تحقيقات خود را در زمينه مسائل باقيمانده مرتبط با فعاليت هاي اتمي ايران ادامه خواهد داد و مدير كل نيز اين تحقيقات را به نحوي مناسب گزارش خواهد كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن كامل گزارش محمد البرادعي، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016