جمعه 15 اردیبهشت 1385

جنگ و مصيبتي بنام انرژي هسته اي، فريد راستگو

پنهان كاري ها و دروغ پردازي هاي جمهوري اسلامي در مورد پرونده هسته ايش منجر به ترديدها و نگرانيهاي جهاني از مسلح شدن ايران به بمب اتمي شده است.
آمريكا همواره جمهوري اسلامي را به تلاشهاي پنهاني براي دسترسي به بمب اتمي متهم كرده وايران همواره هر گونه تلاش براي ساخت بمب اتمي را انكار كرده و ادعا مي كند كه بهره برداري صلح آميز از نيروگاههاي هسته اي حق مسلم ايران است.

روند رويدادها بعد از ارجاع پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت روز به روز وضع بحراني موجود را بحراني تر نموده و در اين ميان تاكيد مصرانه جمهوري اسلامي به ادامه غني سازي اورانيوم و زير پا گذاشتن تعهداتي كه با امضاي پروتكل الحاقي بعهده گرفته، افكار عمومي جهان را نسبت به نيات رژيم ايران نگران كرده است. هدف رژيم ايران بر خلاف ادعايش استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي نمي باشد. به دلايل بسيار ساده كه عبارتند:
ايران سومين منابع نفتي و دومين منابع گازي جهان را دارا مي باشد و كمبود توليد انرژي ندارد. هزينه مدرنيزه كردن تمام نيروگاههاي برق موجود ايران 6 ميليارد دلار است در صورتي كه هزينه ساخت نيروگاههاي هسته اي كه همين مقدار برق توليد كنند 30 ميليارد دلار خواهد بود. اگر به راستي بناي رژيم بر توليد برق بود، بدنبال چنين برقي از اتم نمي رفت كه هزينه توليدش بحدي سنگين است كه كسي توان مصرف آنرا به بهاي تمام شده نيز ندارد.

مواضعي كه رهبران جمهوري اسلامي اتخاذ مي نمايند نشان مي دهد كه آنان بدنبال خريد زمان هستند تا بتوانند هر چه زودتر به توليد بمب اتم دست يابند و مجدداْ خبري خوش به جامعه ناخوش ايران بدهند.
آقاي حسن عباسي كه دستگاه تبليغاتي ايران او را هنري كسينجر رژيم ميداند گفته است:" ما به
نحوي بايد بمدت دو سال مسئله اتمي را طول بدهيم تا به مقاصد خود برسيم". مقصد جمهوري اسلامي چه چيزي بجز رسيدن به بمب اتمي ميتواند باشد؟

سران جمهوري اسلامي با تعمد و لجاج شرايط را براي حمله نظامي به ايران آماده مي سازند زيرا در ذهن اشان يك حمله نظامي باعث تقويت و استحكام رژيم آنان ميشود.

گردانندگان اصلي خلافت اسلامي از تحريم و جنگ استقبال مي كنند . زيرا جنگ بهترين راه براي سركوب مخالفان و جنبش رو به گسترش مردم ميباشد. همانطور يكه آقاي خميني جنگ عراق و ايران را نعمت خواند تا بتواند نيروهاي آزاديخواه و دمكرات را سركوب نمايد و بساط حاكميت مطلقه خود را گسترش دهد، باند احمدي نژاد و خامنه اي فكر مي كنند حمله آمريكا و متحدانش به ايران يك نعمت خواهد بود.

حاكمين ايران بخوبي از وخامت اوضاع در ايران آگاه مي باشند و واقفند جامعه ايران آماده خروش و خيز شي است تا بنيان رژيم را بركند. سران نا لايق رژيم ناتوان از پاسخگويي به خواستهاي معيشتي وابتدائي مردم ايران جهت از دست ندا دن قدرت خويش خواستار جنگند .
آري هراس از حمله نظامي از سوي آمريكا و متحدانش به ايران و نتايج فلاكت بار آن يكي از
مصائب داشتن انرژي هسته اي و مناقشه آن مي باشد.

مصيبتهاي ديگر داشتن انرژي هسته اي بدين قرار اند:1 – اقتصادي 2 – زيست محيطي .

موافقين استفاده از انرژي هسته اي در هر شكل اش بايد مطلع باشند نيروگاههاي هسته اي ابعاد زيان بار اقتصادي و محيط زيستي در بر دارد.

بر اساس نظر كارشناسان اقتصادي استقرار نيروگاههاي اتمي نياز به سرمايه گذاري فراوان دارد و مقرون به صرفه نيست. آنان پيش بيني مي نمايند طي سالهاي آتي اكثر قريب به اتفاق نيروگاههاي اتمي جهان يكي پس از ديگري بسته خواهند شد. نمونه اخير آن اعلام بسته شدن كليه نيروهاي هسته اي اسپانيا در 30 آوريل 2006 مي باشد.

اگر صنعت هسته اي مقرون به صرفه و دليل قدرت و رشد كشوري بود، چرا آلمان و سوئد
و غيره در سالهاي آينده تمام نيروگاههاي خود را مي بندند.
در سايت انرژي اتمي ايران (1 ) ميخوانيم: هزينه ايجاد يك نيروگاه هسته اي يك ونيم ميليارد دلار است در صورتيكه هزينه يك نيروگاه برقي يا گازي يك سوم اين مبلغ مي باشد. و باز ادامه مي دهد: اگر ايران نيروگاههاي برق خود را مدرن كند، مي تواند توليد برق را به 55000 مگاوات افزايش دهد. اين مقدار 18000 مگاوات بيش از توليد كنوني است كه معادل 20 نيروگاه هسته اي شبيه نيروگاه بو شهر مي باشد.

در زماني كه فحشا و تن فروشي به علل مختلفي از جمله فقر، اعتياد پدر و مادر و سست شدن ارزشهاواز بين رفتن اخلاقيات گسترش چشمگير و نگران كننده اي در جمهوري اسلامي يافته است. در انقلاب اسلامي شماره 637 به تاريخ 3 بهمن 1384 مي خوانيم " ميزان پولي كه تا بحال، به اسم ايجاد تاسيسات اتمي خرج شده است، 9 ميليارد دلار است. در بودجه سال آينده(1385 ) نيز 246 ميليون دلار تامين هزينه شده است".

اما ابعاد مصيبت بار زيست محيطي انرژي هسته اي :

قبل از ورود به اين بحث ارزيابي دانشگاه معتبر كلمبيا از وضعيت محيط زيست ايران را نقل مي كنيم " ايران از نظر شاخص هاي پايدار محيط زيست در رتبه 132 قرار گرفته است. در
اين جدول كه 146 كشور جهان از نظر وضعيت زيست محيطي ، اجتماعي و اقتصادي مورد ارزيابي قرار گرفته اند. فنلاند، نروژ، اروگوئه، سوئد، ايسلند و كانادا به ترتيب در جايگاه اول تا ششم جهان قرار گرفته و كشور ايران تنها با كسب 8/39 امتياز بعد از كشورهائي همچون انگولا، بوركينافاسو، ويتنام، ليبي، چاد و.....در مقام 132 جهان قرار گرفت". ( نقل از مقاله محيط زيست سالم حق مسلم ماست، بر گرفته از سايت روشنگري )

آري تعجب نكنيد ايران با رهبري آقاي علي خامنه اي با اينهمه ثروت و منابع سرشار بعد از انگولا، بور كينافاسو و چاد قرار دارد. حال همين رهبران بي لياقت براي دستيابي به توليد بمب اتمي هزينه هاي گزاف از بيت المال مي نمايند تا بخيال خود قدرتي انكار نا پذير در جهان شوند.
برگرديم و زيانهاي محيط زيستي انرژي هسته اي را بررسي نمائيم.
محيط زيست عبارت است از محيطي كه مجموعه حيات را فرا گرفته باشد و شامل طبيعت، جوامع انساني ونيز فضاهايي كه با فكر و بدست انسان ساخته شده اند.

انرژي هسته اي علاوه بر زيانهاي اقتصادي داراي زيانهاي زيست محيطي مي باشد.
در هيچ گوشه جهان هنوز يك مركز هسته اي سالم و بي خطر بنا نگرد ديده است.

مواد راديو اكتيو نيروگاههاي هسته اي و زباله هاي آن خود مصيبتي عظيم مي باشند . دفن ، نقل و انتقال، تماس، تنفس ، نزديكي ، بلعيدن و مصرف مواد خوراكي آلوده به اين مواد فاجعه آميز است. تشعشعات اين مواد حتي در كمترين ميزان خود براي موجودات زنده و طبيعت زيان بار مي باشد.

تشعشعات راديو اكتيو روي ايمني بدن كساني كه در معرض آن قرار مي گيرند اثر گذاشته و مقاومت بدن آنان را در مقابل بيماريها كاهش مي دهد و تاثير غير قابل انكار مي گذارد. اين افراد بسيار ضعيف تر از گذشته و گذشتگان خود مي باشند و اثرات اين ضعف روي نسلهاي بعدي هم مشاهده خواهد شد.

تشعشعات راديو اكتيو بعلت داشتن خاصيت مسموم كننده اش به سلولهاي زنده آسيب مي رساند. اين اثرات بدو دسته شخصي و نسلي تقسيم ميشوند.
اثرات شخصي: راديو اكتيو خاصيت شيميائي داشته و با مواد ديگر شيميائي قابل حل مي باشد. بدن انسان نيز از مواد شيميائي مختلف تشكيل يافته، در اين صورت مقادير زياد اين تشعشعات در مدت كوتاهي اثر حاد و شديدي بر انسان مي گذارند.

اثرات حاد تشعشعات مواد راديو اكتيو فقط در حوادث غيره منتظره اي مثل انفجار نيروگاه چرنوبيل ظاهر نمي شوند. بلكه خطر اصلي، مقدار كم آنها در دراز مدت است واز نظر سلامتي انسان اهميت خيلي زيادي دارند. مثلا اثر نوترون در طي زمان مشاهده ميشود و اثرش آني نيست. يا تشعشعات وارده بر بيضه ها و تخمدانها در تمام طول عمر يك فرد تجمع يافته و خطر ژنتيكي دارند.
اثرات نسلي: اين اثرات ممكن است در اولين فرزند بوجود نيايد و در نسلهاي بعدي ظاهر ميشوند. تغير سرعت فعل و انفعالات ژن هاي سلول هاي جنسي اساس اثرات نسلي راديو اكتيو و تشعشعات آن مي باشند. البته مواد ارثي فقط در سلول جنسي وجود نداشته بلكه در تمام سلولهاي وجود دارند.

براي درك بهتر داشتن نيروگاه اتمي و استفاده از انرژي هسته اي ياد آور ميشويم در بيستمين سالروز حادثه انفجار يك رآكتور نيروگاه اتمي چرنوبيل هنوز خبر از مرگ تدريجي افراد مبتلا به تشعشعات راديو اكتيو تداوم دارد.
بنا بر گزارش صلح سبز به تاريخ 18 آوريل 2006 " 100 هزار نفر در اوكراين، روسيه و جمهوري بلا روس در اثر ابتلا به سرطان هاي مرتبط با انفجار چرنوبيل از بين خواهند رفت". و اضافه مي نمايد" كه پي آمدهاي انفجار چرنوبيل هنوز كاملاْ روشن نيست " .
در گزارش بي بي سي از چرنوبيل به تاريخ 26 آوريل 2006 مي آيد " به گفته مقامات چرنوبيل در مناطق آلوده به مواد راديو اكتيو كه بيش از سه هزار كيلو متر مربع را تشكيل ميدهد، نزديك به يك ميليون و دويست هزار نفر بسر مي برند كه به نحوي به بيماريهاي مختلف و بخصوص سرطان تيروئيد گرفتار هستند " .

زباله هاي هسته اي خطرناكتر از سلاحهاي هسته اي مي باشند: زوائد راديو اكتيو عمدتاْ از سوخت راكتور هاي اتمي ، فرايند هاي بازيابي اورانيوم از زوائد داراي راديو اكتيو ، مصرف مواد راديو اكتيو پزشكي ، تحقيقات و صنعت حاصل ميشوند.
زباله هسته اي كه در مراكز هسته اي توليد ميشوند حاوي راديو اكتيويته زياد بوده و در طي قرنها و حتي ميليونها سال اثرات خود را حفظ مي كنند. اثر پلونيوم كه خطرناكترين عنصر بكار گيري در نيروگاه اتمي است و بجاي اورانيوم در ساخت بمب اتمي بكار ميرود زيانش بر محيط زيست 240000 سال مي باشد .

عليرغم سرمايه گذاريهاي بسيار سنگين در زمينه تحقيقات علمي براي يافتن راه چاره اي به منظور دفن وچال كردن زباله هاي داراي راديو اكتيو زياد هنوز هيچ راه حل مناسبي در هيچ جاي دنيا يافت نشده است. كارشناسان مي گويند " در حالي كه هيچ راه حلي براي از بين بردن زباله هاي هسته اي وجود ندارد، احتمال آلودگي زيست محيطي اين زباله ها هرگونه توجيه در باره گسترش بكارگيري انرژي هسته اي را به زير سوال ميبرد. گسترش اين نيروگاهها، زمين را در آستانه زيست محيطي ديگري قرار خواهد داد ".

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

روزنامه ايندپندنت در فوريه 2006 مي نويسد: انگلستان بيش از 3/2 ميليون متر مكعب زباله هسته اي دارد كه در مناطق مختلفي از خاك اين كشور دفن شده اند. انتشار مواد ناچيز ي از اين زباله هاي هسته اي بسته به مقدار راديو اكتيو موجود در آن مي تواند افراد بالغ را در 2 دقيقه بكشد و جالب تر اينكه يك ميليون سال خاصيت مرگ آور خود را حفظ مي كنند.
اين مقاله مي افزايد: انگلستان در حال حاضر تنها 8 در صد از 3/2 ميليون متر مكعب از زباله هاي اتمي خود را بصورت ايمن دفن ميكند و زباله هاي باقيمانده در 27 مركز نگهداري زباله هاي هسته اي عليرغم خطرات ذكر شده اش بصورت موقت در سطح زمين نگهداري مي شوند. ( سايت روشنگري به تاريخ 7 بهمن 1384 )

سوال اينست: دركشوري كه براي از بين بردن روزانه 45 هزار تن زباله شهري توانائي و مديريت پائيني دارد، چگونه قادر خواهد بود زباله هاي خطرناك هسته اي خود را بصورت ايمن دفن كند.
اگر ايران مي خواهد نيروگاههاي هسته اي داشته باشد بايد كه زباله هاي خطرناك هسته اي ناشي از نيروگاههاي هسته اي را در جايي دفن كند . دفن زوائد هسته اي بدون همكاري ملل مختلف و استفاده از تجارب اين كشورها كاري دشوار و مصيبتي بزرگ مي باشد.

جمهوري اسلامي چه نيات خير و چه نيات شر از استقرار نيروگاههاي هسته اي داشته باشد. چه خواهان توليد بمب اتمي باشد و چه خواهان بهره برداري صلح آميز براي توليد برق باشد، با سياست و شعارهاي را مبو وار خويش كشور و مردم ايران را وارد يك جنگ و مصيبت خانمانسوز مي نمايد كه عواقب جبران ناپذيري براي ايران و ايرانيان در بر خواهد داشت. سران جمهوري اسلامي براي نظامي كردن كشور و سركوب جنبش هاي حق طلبانه مردم ايران و حفظ قدرت خويش راه جنگ راه انتخاب نموده اند.

دكتر فريد راستگو


(1 ) براي اطلاع بيشتر به سايت گويا، مقاله انرژي هسته اي راه چاره نيست. ترجمه انور مير ستار ي و همچنين سايت انرژي اتمي ايران رجوع نماييد.
www.iranatom.tripod.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جنگ و مصيبتي بنام انرژي هسته اي، فريد راستگو' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016