سه شنبه 26 اردیبهشت 1385

احضار دو تن از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان به دادگاه انقلاب

در پي احضاريه دادگاه انقلاب زاهدان دو تن از اعضاي انجمن اسلامي به واحد اجراي احکام دادگاه انقلاب احضار شدند. دليل اين احضاريه ثبت حبس تعليقي عنوان شده است. شايان ذکر است که در پي شکايت بسيج دانشجويي در اسفند سال 82، 10 تن از اعضاي انجمن اسلامي به دادگاه انقلاب احضار شدند و در سال 84 براي 4 تن از متهمان مجموعا 16 سال حکم حبس تعليقي صادر گشت.
دکتر محمد علي دادخواه و دکتر نعمت احمدي وکلاي دانشجويان حضور محکومين را براي مدت کوتاه در دادگاه جهت انگشت نگاري عنوان کرده اند.
دانشجويان روز 27

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016