جمعه 2 تیر 1385

گزارش مراسم يادبود خلع يد، دکتر علی شريعتی و دکتر مصطفی چمران در جمع اعضا و علاقه مندان نهضت آزادی ايران، ميزان نيوز

• يک خبرنگار اقتصادی: بحران اقتصادی از مرز تذکر و نقد گذشته و امروز اکثريت اقتصاددانان نگران خطراتی هستند که در صورت ادامه اين وضعيت آينده کشور را تهديد می کند
• عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران: بهترين راه برای حل بحران هسته‌ای پذيرش تعليق در عين تاکيد بر حق قانونی ايران در دستيابی به انرژی هسته ای در قبال دريافت امتيازات راهبردی است.
• عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران: در سالروز خلع يد استعمار انگلستان از نفت جنوب مقايسه‌ مديريت اين عمل در برابر برخوردی که امروز در مورد مساله هسته‌ای می شود برای کسانی که مدعی برابری مساله انرژی هسته‌ای با ملی شدن صنعت نفت هستند، بسيار راهگشاست.

روز پنجشنبه اول تير ماه مراسم عمومی ماهيانه نهضت آزادی ايران در تهران با حضور اعضا و علاقه مندان نهضت برگزار شد.
در ابتدای اين مراسم مجری با اشاره به اينکه خردادماه علاوه بر اهميتی که در تاريخ ايران دارد خاطر نشان کرد که اين ماه در تاريخ نهضت آزادی ايران اهميتی مضاعف دارد. وی با اشاره به شهادت بنيانگزاران سازمان مجاهدين خلق، حنيف نژاد ، بديع زادگان وسعيد محسن در آغاز اين ماه به سالگرد درگذشت دکتر شريعتی و شهادت دکتر چمران از بنيانگاران نهضت آزادی ايران در خارج از کشور و سالروز خلع يد از شرکت نفت انگلستان در هفته اخر خرداد ماه ا شاره نمود و خاطر نشان کرد: خلع يد يکی از مقاطع پر افتخار نهضت ملی ايران و اجرايی شدن ملی شدن صنعت نفت است که همانند برهه پيروزی انقلاب مسووليت آن به عهده دبيرکل فقيد نهضت آزادی ايران گذارده شد.
همچنين در ادامه مجری مراسم با يادآوری اينکه در جمع نهضت امروز کسانی حضور دارند که در جهاد در لبنان همرزم شهيد چمران بودند و چند تن از اعضای شورای مرکزی فعلی نهضت در مصر، لبنان آموزشهای چريکی ديده اند با اشاره به تعريض يکی از اعضای يکی از احزاب دوم خرداد مبنی بر اينکه نهضتی ها از نام اسلحه نيز می ترسند يادآور شد که اعضای نهضت پيش از سايرين بادانش مبارزات مسلحانه و سلاح آشنايی داشتند. اما خردورزانه در نيل به اهداف خود اصلاحگری و مبارزه مسالمت آميز و قانونی را برگزيدند و آخرين روز ماه خرداد يادآور روزی است که به رغم توصيه های مشفقانه مهندس بازرگان به هر دو گروه برای حل مسائل فيمابينشان سلاح را بر اصلاح ترجيح دادند و امروز پس از ربع قرن دورانديشی آنروز نهضت و خسارات جبران ناپذيری که آن برخوردها برای کشور به جا گذاشت خود گويای درستی هر کدام از اين روشهاست.
در ادامه مراسم مهندس ابوالفضل بازرگان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ايران با شرح تاريخچه خلع يد از شرکت ملی نفت به برنامه دکتر مصدق برای ملی کردن صنعت نفت بدون جنجال آفرينی بين المللی و نقش مهندس بازرگان در اجرای اين ماموريت ، بازپس گيری مجموعه عظيم شرکت ملی نفت را با کمترين تلاطم و کمترين تنش ممکن يکی از مهمترين افتخارات نهضت ملی ايران بر شمرد.
در ادامه مجری مراسم با تاکيد بر مديريت نيروهای ملی در مساله ملی شدن صنعت نفت و خلع يد از استعمار انگلستان با ايجاد کمترين تنش و جنجال بين المللی به کسانی که مساله انرژی‌هسته ای را با ملی شن صنعت نفت مقايسه می کنند توصيه نمود تا حداقل مديريت خود در پرونده هسته‌ای را هم با مديريت ملی شدن صنعت نفت مقايسه نمايند.
مهندس عليرضا هندی عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران به عنوان ديگر سخنران اين مراسم با ارائه گزارشی از فرآيند غنی سازی به برخی از بخشهای اين فرآيند در ايران که موجب عدم اعتماد اروپائيان وآژانس بين المللی انرژی اتمی شده است اشاره نمود.
هندی دستيابی به انرژی هسته‌ای را برای ايران در حاليکه فقط ۳/۰ درصد از ذخاير اورانيوم دنيا را در اختيار دارد اما ذخاير عظيمی از نفت و گاز دارد را بسيار غير اقتصادی دانست.و با يادآوری اينکه حتی بسياری از کشورهای اروپايی نيز انرژی هسته ای ندارند پايفشاری ايران را برای دستيابی به اين انرژی بدون توجيه اقتصادی يکی از مسائلی دانست که برای اروپائيان توجيه پذير نيست.
وی با تاکيد بر آنکه بر اساس تعاليم دينی ما، داشتن سلاح اتمی غير قابل پذيرش است ادامه اين وضعيت را برای کشور ما که در دوران پيشا دموکراسی قرار دارد مخاطره آميز خواند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


عضو دفتر سياسی ايران اعلام نمود که پيشنهاد نهضت برای حل بحران هسته‌ای در شرايط فعلی قبول تعليق موقت در عين تاکيد بر حق ايران در دستيابی به انرژی هسته ای در قبال دريافت امتيازاتی ملموس و راهبردی از سوی کشورهای طرف مذاکره اعلام نمود.
همچنين آرش حسن نيا خبرنگار و تحليلگر اقتصادی به عنوان سخنران مدعو اين مراسم در سخنانی به تحليل وضعيت اقتصادی کشور در حوزه ‌های مختلف پرداخت که گزارش آن متعاقبا ارسال خوهد شد.

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016