سه شنبه 8 آبان 1386

محمد قوچانی: اين نگرانی وجود دارد که بازداشت عمادالدين باقی نوعی محکوميت اعتدال باشد، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی


محمد قوچانی گفت: ما از افراد منصف دستگاه قضايی درخواست داريم از حقوق عمادالدين باقی به عنوان متهم، محکوم يا يک شهروند دفاع کنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، قوچانی در نشست حقوق بشر ايرانی که از سوی شاخه جوانان جبهه مشارکت برگزار شده بود، به نمايندگی از خانواده‌ی باقی گفت: باقی در اولين هفته‌ی زندان خود تماس حدود يک دقيقه‌ای با خانواده داشت که به سلام و احوالپرسی بسنده کرد. ظاهرا در بيرون از زندان برای او از چشم‌بند استفاده کرده‌اند؛ در حالی که او خود در فعاليت‌های حقوقی تاکيد داشت که استفاده از چشم‌بند خلاف موازين حقوق بشری است. وی تا به حال پنج جلسه بازجويی شده و بازجويی‌ها تنها درباره‌ی نوشته‌ها، مطالب و بيانيه‌های انجمن دفاع از حقوق زندانيان بوده و هيچ‌ کدام بار امنيتی نداشته است.

وی افزود: عمادالدين باقی پرونده‌ای دارد که در آن به يک سال حبس محکوم است. اين حکم در شرايط غيرحقوقی صادر شده، به طوری که نه دفاعی از وی شنيده شده و نه وکيلی در جلسه حضور داشته است، او نيز به همين دليل و به نشانه‌ی اعتراض به روند دادرسی، از هرگونه دفاع خودداری کرده است. اگر بازداشت اخير وی برای تحمل دوران محکوميتش باشد بايد به بند عمومی منتقل شود و از حقوق زندانيان عادی مثل تماس، ملاقات و ارتباط با وکيل برخوردار باشد.

قوچانی ادامه داد: هم‌چنين قرار وثيقه‌ی ۵۰ ميليونی نيز برای وی صادر شده بود که اگر اين بازداشت مربوط به آن باشد، بازجويی می‌توانست مثل گذشته بيرون از فضای زندان صورت گيرد.

اين روزنامه‌نگار خاطرنشان کرد: باقی همواره خصوصا در سال‌های گذشته تاکيد کرده که روش وی جدايی فعاليت سياسی از فعاليت حقوق بشری است. او سعی می‌کرد با قائل شدن استقلال برای اين نوع فعاليت، به عنوان يک فعال مدنی فعاليت کند و با همين هدف، انجمن دفاع از حقوق زندانيان را بنيان‌گذاری کرد. او هم‌چنين در ملاقات با وکيلش تاکيد کرده که به زبان حقوق بشری درباره‌ی من صحبت کنيد و از من دفاع کنيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی با بيان اين‌که عمادالدين باقی از منظر يک مسلمان در چارچوب قانون اساسی به مسايل حقوق بشری نگاه می‌کرد، گفت: در حال حاضر اين نگرانی وجود دارد که با توجه به اعتدال تفکر تشکيلات او، بازداشت وی نوعی محکوميت اعتدال باشد.

قوچانی در پايان گفت: شايد عده‌ای می‌خواهند افراد به راديکاليسم کشيده شوند و افراد بين خروج از مرزها يا سکوت در داخل مرزها يکی را انتخاب کنند در حالی که روش باقی، راهی ميانه بود.

Copyright: gooya.com 2016