چهارشنبه 9 آبان 1386

بازداشت پدر ياسر گلی، فعال دانشجويی در بند، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سنندج: پدر ۵۰ ساله ياسر گلی- فعال دانشجويی دربند - صبح روز گذشته در دادگاه سنندج بازداشت شد.
صبح روز سه شنبه - ديروز - پدر ياسر گلی، در سنندج بازداشت شد. ياسر گلی از دانشجويان ستاره دار سنندجی است که بيش از سه هفته است که در بازداشت بسر می برد. مشخص نيست پدر ۵۰ ساله ی وی به چه دليلی بازداشت شده است اما گفته می شود وی صبح ديروز در حالی که به دادگاه مراجعه کرده است، به دستور دادستانی سنندج بازداشت شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بازداشت پدر ياسر گلی، فعال دانشجويی در بند، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016