شنبه 12 مرداد 1387

دستور احمدی نژاد: اختصاص ۸۲۰ ميليون دلار برای واردات کالاهای اساسی، مهر

دکتر محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری دستور اختصاص ۸۲۰ ميليون دلار اعتبار برای خريد خارجی گندم و ساير کالاهای اساسی را صادر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغيه دکتر محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری به وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری آمده است: وزارت بازرگانی ( شرکت بازرگانی دولتی ايران) مکلف است به منظور جبران بخشی از کسری خريد داخلی گندم ( به علت خشکسالی) از سرجمع مبلغ معادل ۸۲۰ ميليون دلار تخصيصی برای خريد خارجی گندم و ساير کالاهای اساسی مورد نياز اقدام کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اين مصوبه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی به تصويب هيئت وزيران رسيده است.

همچنين هيئت وزيران بنا به پيشنهاد شماره ۹۸۹۰/۱ وزارت بازرگانی و به استناد اصل يکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تصويب کرده است: واردات پنج ميليون تن گندم، ششصد هزار تن برنج و پانصد هزار تن روغن خام از محل سهميه سال ۱۳۸۸ مجاز است.

در همين حال، معاون وزير بازرگانی از ورود اولين محموله واردات گندم به کشور به ميزان يک ميليون تن تا يک ماه آينده خبر داده و گفته است: براساس برنامه ريزيهای صورت گرفته در ماههای آينده نيز ماهيانه يک ميليون تن گندم وارد کشور خواهد شد.

مجيد پارسانيا در گفتگو با مهر در خصوص واردات گندم از ساير کشورها به ايران افزوده است: اعلام رقم واردات ۵ ميليون تنی گندم از سوی وزير بازرگانی يک پيش بينی محسوب می شود که به نظر می رسد واقع بينانه باشد.

در همين زمينه:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دستور احمدی نژاد: اختصاص ۸۲۰ ميليون دلار برای واردات کالاهای اساسی، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016