جمعه 25 مرداد 1387

حکم اعدام برای حبيب الله لطيفی، دانشجوی حقوق در ايران، بی بی سی

يک فعال سياسی کرد که از سوی مقامات قضايی به ارتباط با گروه های محارب متهم شده، به اعدام محکوم شده است.

بر اساس گزارشها حبيب الله لطيفی ۲۶ ساله دانشجوی حقوق دانشگاه ايلام است که حدود هشت ماه پيش بازداشت شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نعمت احمدی که به همراه صالح نيکبخت، وکالت آقای لطيفی را برعهده دارد به بی بی سی گفت که اتهام موکل آنها "ايجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنيت مردم از طريق بمبگذاری و هواداری از گروه پژاک و تلاش موثر در پيشبرد اهداف آن گروه" اعلام شده است.

آقای احمدی تاکيد کرد که آنها در مدت زمان قانونی به رای صادره اعتراض خواهند کرد.

جمهوری اسلامی اخيرا در مناطق غربی کشور با يک گروه شورشی کرد به نام "حزب حيات آزاد کردستان" (پژاک) در نبرد بوده است. پژاک با گروه شورشی حزب کارگران کرد (پ ک ک) ارتباط دارد.

مقامات قضايی ايران در ماههای اخير تعدادی از فعالان کرد را بازداشت کرده و اخيرا نيز برای پنج بازداشتی کرد حکم اعدام صادر کرده اند.

مقامات اتحاديه اروپا در اوايل ماه جاری ميلادی (اوت) آنچه را نقض حقوق انسانی اقليت کرد در ايران خواند محکوم کرد و به خصوص خواستار لغو حکم اعدام اين پنج فعال کرد شدند.

اتحاديه اروپا در بيانيه ای نوشت که با نگرانی شديد، از صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی، علی حيدريان، هيوا بوتيمار و انور حسين پانوهی آگاه شده است.

قوه قضاييه ايران در روز ۲۷ ماه مه صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، يک آموزگار کرد، و دو نفر ديگر به نام های علی حيدريان و فرهاد وکيلی را به اتهام "محاربه" تاييد کرد.

ايران اتهام اين سه نفر را "عضويت در گروه های تروريستی و نگهداری و حمل مواد منفجره" عنوان کرد.

ايران همواره بيانيه های سازمان ها و دولت های خارجی در زمينه نقض حقوق بشر را به عنوان اقدامی سياسی رد کرده است.

سازمان عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر نيز به احکام اعدام اعتراض کرده بودند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حکم اعدام برای حبيب الله لطيفی، دانشجوی حقوق در ايران، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016