دوشنبه 28 مرداد 1387

حضور فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی در منزل عمادالدين باقی در پی انتقال وی به بند ۲۰۹ زندان اوين

جمعی از فعالان سياسی و فرهنگی، روزنامه‌نگاران و دانشجويان روز يکشنبه به مناسبت نيمه شعبان با حضور در منزل «عمادالدين باقی» رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نسبت به وضعيت اين زندانی و ساير زندانيان ابراز نگرانی کردند و آزادی سريع آنها را خواستار شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين نشست که به ابتکار کميسيون حقوق بشر جبهه مشارکت و با دعوت کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه برگزار شد، ابتدا «فاطمه کمالی احمدسرايی» همسر باقی با تشکر از برگزاری اين نشست و ابراز همراهی و همنوايی حاضران با باقی، گزارشی از آخرين وضعيت وی ارائه کرد.
همسر باقی با بيان اينکه «از نوزدهم مردادماه هيچ خبری از باقی نداريم»، گفت که وی در آخرين تماس خود با منزل، از وضعيت نامساعد جسمی و ناراحتی قالبی خود خبر داده و گفته که طبق نظر پزشکان، سريعا بايد به بيمارستان منتقل شود؛ با اين حال، ايشان خبر داد که در حال انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوين است که اين مسأله برای خود ايشان و ما، بسيار تعجب‌آور و در عين حال، نگران‌کننده است. وی با اشاره به پيگيری و تماس خانواده و وکلای باقی با مسؤولان قضايی گفت: پرسش ما در اين تماس‌ها آن بود که چرا ايشان، در شرايطی‌‌که حدود ۵۰ روز به پايان دوره بازداشتشان مانده، به بندی ديگر، آن هم بند ۲۰۹ منتقل می‌شود تا حالت ايزوله پيدا کند؟ متأسفانه مسوولان قضايی هيچ پاسخی به اين پرسش نداده‌اند و به همين دليل هم، ما معتقديم که آنها در شکنجه روحی- روانی باقی و خانواده وی سهيم هستند.
کمالی احمدسرايی همچنين از تهيه جدولی خبر داد که در آن، نموداری از روند بازجويی و بازداشت باقی از سال ۷۹ تاکنون تهيه شده و آماده انتشار است و در آن، «شکنجه سيستماتيک» باقی و خانواده‌اش به روشنی نمايش داده شده است.
همسر باقی با بيان اينکه «سابقه ندارد کسی به خاطر فعاليت حقوق بشری اينقدر صدمه ببيند»، بار ديگر پرسيد: چطور آقای باقی را درحاليکه وضع جسمانی نامساعدی دارد، به بند ديگری منتقل می‌کنند؟ آن هم، در حالی‌که مسؤولان زندان، داروهای ايشان را که ما برای تحويل برده بوديم، قبول نکرده‌اند. براستی، اگر اتفاقی برای باقی بيفتد آيا مسؤولان قضايی می‌توانند شانه از بار مسؤوليت خالی کنند؟ «آذر منصوری» معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت، نيز در ادامه اين نشست هدف کميسيون حقوق بشر اين حزب از برگزاری چنين نشستی را نگرانی از وضعيت زندانيان سياسی و به‌ويژه باقی و طرح اعتراض فعالان سياسی و فرهنگی به چنين رفتارهايی عنوان کرد.
منصوری نيز با انتقاد از انتقال باقی به بند ۲۰۹ زندان اوين گفت: نگرانی وقتی بيشتر می‌شود که به تاريخچه‌ای که بند ۲۰۹ پيدا کرده و سابقه‌ای که از برخوردهای غيرقانونی با فعالان سياسی در اين بند وجود دارد، توجه کنيم.
معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت با هشدار نسبت به «تلاش‌هايی که برای احيای رفتارهای سابق در قبال مخالفان سياسی در حال انجام است»، گفت: برخورد با امثال آقای باقی و کسانی که وجودشان مظهر افتخار کشور است، حکايت بر شاخه نشستن و بن بريدن است. چرا که اقدامات افرادی چون باقی، کاملا در چارچوب قانون و در جهت بهبود وضعيت کشور بوده است.
وی با بيان اينکه «اين برخوردها و بازداشت‌ها خللی در تصميم و عزم موجود در ميان نيروهای سياسی و فرهنگی کشور برای تداوم فعاليت خود ايجاد نمی‌کند»، تأکيد کرد: هرچه بيشتر بازداشت کنند، فشارها و اعتراض گروه‌هايی که دغدغه کشور را دارند بيشتر می‌شود و البته تجربه نشان داده که تداوم اين اعتراضات، در بهبود وضعيت دوستان زندانی تاثيرگذار خواهد بود.
معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت همچنين با ابراز خوشنودی از آزادی «بهاره هدايت» و «محمد هاشمی» دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و نيز «احسان منصوری»، «مجيد توکلی» و «احمد قصابان» دانشجويان دانشگاه اميرکبير در روزهای اخير، گفت: در ديداری که با خانواده منصوری در ورامين داشتم، آنها تأکيد داشتند که برگزاری چنين نشست‌هايی اثرات ملموسی در بهبود وضعيت زندانيان داشته است.
منصوری در پايان تأکيد کرد: مجموعه جريانات سياسی مدافع دموکراسی و حقوق بشر بايد به برگزاری چنين نشست‌های مشترکی ادامه دهند؛ چون هم منجر به بهبود وضعيت دوستان زندانی می‌شود و هم حق اين نيروها بعنوان کسانی است که دلسوزی‌شان برای کشور بسيار بيشتر از کسانی است که سکان اداره کشور را در دست دارند، ولی در حق مملکت بيگانه‌وار عمل می‌کنند.

Copyright: gooya.com 2016