چهارشنبه 27 شهریور 1387

نايب رييس کميسيون امنيت ملی مجلس: در گزارش البرادعی مسائل غير واقعی مطرح شد، ايسکانيوز

تهران- خبرگزاری ايسکانيوز: نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی گفت: در گزارش البرادعی يک سری مسائل غير واقعی مطرح شد که برخی از اين مسائل بر اساس فشار از ناحيه آمريکا و کشورهای غربی بوده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حسين سبحانی نيا روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويی ايران "ايسکانيوز"، با بيان اينکه عنوان شدن برخی از مسائل در اين گزارش بهانه ای برای فضا سازی عليه ايران بوده است، اظهار داشت: عدم تعليق غنی سازی اورانيوم و افزايش بکارگيری ماشين های سانتريفيوژ در اين گزارش عنوان شده است.
وی گفت: گزارشی که البرادعی ارائه کرده است مثل گزارش های قبلی سعی شده تا بخشی از نکات مثبت را به نفع ايران متذکر شود و با بيان برخی نکات منفی باعث رضايت غرب و آمريکا گردد.
نماينده نيشابور با اشاره به اينکه اين گزارش دو پهلو بوده که يادآور شده آژانس تاکنون قادر به تداوم راستی آزمايی و عدم انحراف فعاليت های هسته ای ايران بوده است، تصريح کرد: آژانس با کنترل هايی که داشته با دوربين ها و فرستادن ماموران خود اين راستی آزمايی را توانسته در نظر داشته باشد که از جمله نکات مثبت گزارش البرادعی بوده است.
عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی خاطر نشان کرد: نکته منفی گزارش آژانس اين بود که قادر نبوده پشرفت خاصی درباره مطالعات ادعايی و ديگر موضوعات ادعايی کشورهای غربی دست پيدا کند.
سبحانی نيا با بيان اينکه مطالعات ادعايی بر اساس مداليته مورد قبولی بوده که يک سوال مطرح شود و ايران هم پاسخ بدهد، افزود: قرار بود طبق اين مداليته يک سوال مطرح شود نه اينکه سوالات متعددی با انگيزه های سياسی عنوان شد.
وی عنوان کرد: حداقل انتظار ايران از البرادعی اين است که طوری عمل کند تا جايگاه آژانس خدشه دار نشود زيرا آژانس با جايگاهی که به عنوان بازوی سازمان ملل دارد آسيب نبيند.
نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی تصريح کرد: اما به دليل عملکردهای نادرست البرادعی و آژانس، عدم حفظ جايگاه آژانس، پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت رفت که خلاف آژانس و NPT بود چون بايد در آژانس بررسی می شد نه در شورای امنيت.
نماينده مردم شاهرود با بيان اينکه اين قطعنامه های شورای امنيت با نگاه صرفا سياسی عليه کشورهای مختلف از جمله ايران صورت می گيرد، اظهار داشت: آژانس نبايد تحت فشارهای آمريکا قرار بگيرد و بايد برخی واقعيت ها را شفاف تر کند.
وی عنوان کرد: اگر البرادعی می خواهد در آخر کار از او به نيکی ياد شود، نبايد تحت تاثير فشارهای کشورهای غربی از جمله آمريکا قرار بگيرد.

Copyright: gooya.com 2016