دوشنبه 11 شهريور 1387

تیم واليبال جوانان ايران قهرمان آسيا شد، راديو فردا


در چهاردهمين دوره رقابت های قهرمانی واليبال جوانان آسيا در تهران، تيم جوانان ايران با پيروزی سه بر يک بر تيم جوانان چين به مقام قهرمانی آسيا دست يافت.

ديدار پايانی در حضور حدود دو هزار تماشاگر انجام شد و تيم ايران به ترتيب ۲۵ بر ۱۵ ، ۲۵ بر ۱۸ ، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۲ حريف چينی اش را شکست داد و برای چهارمين بار قهرمان آسيا شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

برای تيم جوانان ايران آرش کمالوند، عليرضا جديدی، مجتبی قياسی، مجتبی شبانی، فرهاد صالح افزون، حامد باقرپور، علی وادی، محمدطاهر واحدی، فرهاد قائمی و محمد سخاوی در برابر چين بازی کردند.

پيش از اين در سال های ۱۹۹۸ ، ۲۰۰۲ ، ۲۰۰۶ نيز ايران به مقام قهرمانی رسيده بود. مصطفی کارخانه سر مربيگری تيم جوانان ايران بر عهده داشت. کره جنوبی که در تهران موفقيتی نداشت با پيشينه شش بار قهرمانی، پيشتاز تاريخ برگزاری اين رقابت ها است.

تيم ملی واليبال جوانان ايران پيش از مسابقه پايانی با رقیب چينی خود، در مسابقه نيمه پايانی با پيروزی سه بر صفر بر تيم ملی جوانان پاکستان جواز حضور در جام جهانی اين رده سنی واليبال پسران را به دست آورده بود. سهميه آسيا برای حضور در اين جام جهانی دو تيم نخست پيکارهای تهران بود. تيم چين نيز با پيروزی سه بر يک بر هند به اين مهم نائل شده بود.

ايران پيش از مسابقه با پاکستان، تيم های مالديو، قطر و ژاپن را برده بود.

در تالار واليبال مجموعه آزادی، ايران در مسابقه با پاکستان به ترتيب در سه ست ۲۵ بر ۲۳ ، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۰ به پيروزی رسيد. سر مربيگری تيم جوانان پاکستان عليرضا معمری از ايران بود که در مسابقه رده بندی با پيروزی سه بر يک بر هند، به مقام سوم رسيد.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38172

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تیم واليبال جوانان ايران قهرمان آسيا شد، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016