سه شنبه 11 مرداد 1384

درخواست رئیس هیئت نمایندگي اتحاديه اروپا در رابطه با ایران براي ديدار از اکبر گنجي

خبرنامه گويا - آنجليکا بير، رئیس هیئت نمایندگي اتحاديه اروپا در رابطه با ایران روز سه شنبه طي نامه به سفارت ايران در بروکسل، پايتخت اتحاديه اروپا، از علي آهني خواست تا براي ديدار فوري با اکبر گنجي، از سوي مقامات ايراني مجوز بگيرد.

خانم بير که پيش از اين يک بار همراه با يک هيئت اروپايي از ايران ديدن کرده بود در اين نامه از آهني خواسته است براي ديدار فوري با اکبر گنجي در بيمارستان ويزاي سفر صادر نمايد.

وي متذکر شده است که اين درخواست با توجه به وضع وخيم جسمي آقاي گنجي بعد از 53 روز اعتصاب غذا صورت مي گيرد.

او همچنين خواسته است بعنوان رئیس هیئت نمایندگي اتحاديه اروپا در رابطه با ایران، متذکر شود که اتحاديه اروپا عميقا متوجه اين نکته است که وکيل گنجي اجازه ديدار با وي را ندارد. او افزوده است که بر اساس اطلاعات ما، آقاي گنجي هر لحظه ممکن است جان خود را از دست بدهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آنجليکا بير در پايان متذکر شده است که از طرف اتحاديه اروپا اين انتظار مي رود که رئيس جمهور تازه برگزيده شده، جمهوري اسلامي را به طرف دمکراسي و حقوق بشر هدايت کند. اين موضوع مي بايست به هرگونه فشار و مجازات عليه آقاي گنجي و ديگر فعالان سياسي در کشور شما پايان دهد.

Copyright: gooya.com 2016