شنبه 21 آبان 1384

همسر گنجي روز گذشته با وي ديدار کرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

يدالله اسلامي از ديدار روز گذشته خود با اكبر گنجي در زندان اوين خبر داد.

به گزارش" ايلنا" اسلامي در وبلاگ شخصي خود آورده است: امروز روز نسبتا پركاري داشتم، روز به نيمه رسيده بود كه با آقاي مرتضوي دادستان هم درباره آقاي گنجي گفت‌‏وگو كردم و با هماهنگي قرار براين شد كه بتوانم گنجي را در زندان اوين ملاقات كنم. پس از چند تلفن آقاي نبوي تماس گرفت و ساعت چهار بعدازظهر براي ملاقات پيشنهاد شد.

درتماس تلفني ديگري قرار براين شد كه خانم گنجي نيز دراين ملاقات حضور داشته باشد. ساعت يك ربع به پنج جلو زندان اوين بوديم، پيش از آن من به خانه آقاي گنجي رفته و در اين باره با خانم گنجي گفت‌‏وگو كرده و راهي زندان شده بوديم. بابرخورد بسيار خوب مأموران به داخل زندان راهنمايي شده و با يك خودرو به محل ملاقات برده شديم.

در نمازخانه قسمت اداري مدتي را به انتظار گنجي گذرانيديم و پس از كوتاه زماني، آقاي گنجي را به آنجا آوردند. البته من در اين هنگام براي گفت‌‏وگو با آقايان نبوي، سالاركيا و سليماني به قسمت ديگري رفتيم و درباره وضعيت آقاي گنجي و مشكلات موجود گفت‌‏وگو كرده و پس از چندين دقيقه به نزد آقاي گنجي رفتم.

اگرچه درپيش گفته شده بود ملاقات به مدت يك ساعت تنظيم شده است ولي بيش از يك ساعت ادامه يافت و تا زماني كه ما خواستيم كسي مانع نشد، روشن بود كه سفارش لازم شده است. به طور كامل گفتگو كرديم .من امروز درباره محتواي گفتگو ها چيزي نمي‌‏نويسم، اين را نوشتم كه چيزي نوشته باشم.

همچنين معصومه شفيعي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" گفت: روز گذشته به همراه آقاي يدالله اسلامي به ملاقات گنجي رفتم اما مقدمات ملاقات فرزندان گنجي با وي فراهم نشد و فرزندانم بيش از 77 روز است كه پدرشان را نديده‌‏اند.
وي با بيان اينكه در وضعيت گنجي نسبت به گذشته تغييري حاصل نشده است، گفت: گنجي همچنان لاغر و نحيف است و در بند 2 الف نگهداري مي‌‏شود.

همسر اكبر گنجي با بيان اينكه همسرش داراي روحيه مطلوبي است، گفت: اكنون ديگر بحث اعتصاب غذا مطرح نيست اما تغذيه وي به صورت نامنظم انجام مي‌‏شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'همسر گنجي روز گذشته با وي ديدار کرد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016