یکشنبه 22 آبان 1384

همسر اكبر گنجي عليه تيم مراقبت همسرش در بيمارستان ميلاد شكايت كرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

همسر اكبر گنجي از ثبت شكايت خود عليه تيم مراقبت همسرش در بيمارستان ميلاد تهران در دفتر حوزه رياست قوه قضائيه خبر داد.

به گزارش "ايلنا" در نمابري كه از سوي معصومه شفيعي به دفتر اين خبرگزاري ارسال شده، همسر اكبرگنجي اعلام كرده است كه به دنبال شكايت قبلي خود در تاريخ هشتم آبان ماه جاري از تيم مراقبت گنجي در بيمارستان ميلاد، شكايت ديگري را در دفتر حوزه رياست قوه قضائيه ثبت كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'همسر اكبر گنجي عليه تيم مراقبت همسرش در بيمارستان ميلاد شكايت كرد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016