یکشنبه 20 آبان 1386

معصومه ضياء ، فعال جنبش زنان به يك سال حبس تعزيري محكوم شد، كانون زنان ايراني

معصومه ضياء ، فعال جنبش زنان به يك سال حبس تعزيري محكوم شد .

معصومه ضياء 22 خرداد سال 85 در تجمعی اعتراضی زنان نسبت به قوانین تبعیض آمیز در میدان هفت تیر دستگیر شد و يك هفته در بند 209 زندان اوين به سر برد.

چهارشنبه 16 آبان ماه دادگاه تجديد نظر معصومه ضياء برگزار شد و حكم يك سال حبس تعزيري برايش تاييد شد.

فريده غيرت ؛وكيل پرونده معصومه ضياء كه نسبت به اين حكم معترض است مي گويد:"چهارشنبه 16 آبان دادگاه تجديد نظر برگزار شد و قاضي خيلي فوري همان جا حكم را صادر كرد و من هم فوری اعتراض كردم و 20 روز نيز فرصت دارم تا لايحه اعتراضي ام را به دادگاه ارسال كنم."

به گفته غيرت حكم يك سال حبس تعزيري تنها براي اتهام "اقدام عليه كشور از طريق شركت در تجمع غير قانوني " است و قسمت دوم اتهام معصومه ضياء كه"ايجاد جنجال و هياهو" بوده به دادگاه عمومي ارسال شده و هنوز از نتيجه اين اتهام خبري نيست.

او مي گويد:"قاضي در اعتراض من كه چرا چنين حكم هايي را براي فعالان حوزه زنان تعيين مي كنيد و آنها را سابقه دار مي كنيد ؟پاسخ داد كه اينها بعدا مخالف ر‍ژيم مي شوند و من گفتم كه اين زنان كه فعلا نه تنها مخالف رژيم نيستند بلكه در چارچوب قانون هم عمل مي كنند."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معصومه ضياء ، فعال جنبش زنان به يك سال حبس تعزيري محكوم شد، كانون زنان ايراني' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016