یکشنبه 27 آبان 1386

مريم حسين خواه فعال جنبش زنان بازداشت شد، ادوار نيوز و شهرزاد نيوز

ادوارنيوز: مريم حسين خواه فعال جنبش زنان ظهر امروز در دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

به گزارش خبرنگار ادوارنيوز به دنبال دريافت احضاريه از سوی دادگاه انقلاب، خانم حسين خواه ديروز شنبه به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود و در جلسه بازپرسی ، بازپرس ضمن معرفی وی به عنوان يکی از دست اندرکاران سايت زنستان و تغيير برای برابری خواستار معرفی ساير دست اندرکاران اين سايت توسط خانم حسين خواه ظرف مدت ۲۴ ساعت می شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بنابه گفته همسر خانم حسين خواه ، وی ظهر امروز و در پی مراجعه مجدد به دادگاه، بازداشت و از محل دادگاه انقلاب به زندان اوين منتقل شده است.

***

شهرزاد نيوز: مريم حسين خواه ، روززنامه نگار و فعال زنان در زندان اوين

شهرزاد نيوز: مريم حسين خواه ، روزنامه نگار و از فعالين زنان روز يکشنبه ۲۷ آبان، زمانی که به درخواست "دادسرای ويژه امنيت" برای دومين روز متوالی برای حضور در جلسه بازرسی شرکت کرده بود، بازداشت و روانه زندان اوين شد.

طبق اخبار ارسالی از سوی فعالين زن در ايران و سايت تغيير برای برابری، او روز قبل نيز در دادگاه حاضر شده بود. مريم حسين خواه که از اعضای کمپين يک ميليون امضا و ايضا مرکز فرهنگی است و در تحريريه سايت های اين دو گروه نيز می نويسد، به "نشويش اذهان عمومی" ، " تبليغ عليه نظام" و "نشر اکاذيب از طريق انتشار اخباز کذب" متهم شده است.

مريم حسين خواه، که عضو تحريريه سايت زنستان است؛ و در مقالات خود در اين سايت به انعکاس وضعيت زنان می پردازد، در بازجويی تحت فشار قرار گرفته تا اسامی ساير دست اندرکاران را ظرف ۲۴ ساعت اعلام کند. اين نکته را خبرنامه دانشجويی اميرکبير درج کرده است.

هفته گذشته مجله اينترنتی زنستان مسدود شد. بخش اينترنت وزارت "فرهنگ و ارشاد اسلامی" طی دستوری به شرکت اينترنتی ارائه کننده خدمات اينترنتی، خواسته است که خدمات خود را متوقف کند.

توقف کانال ها و مجاری خبری ، طی هفته های گذشته با شدت و حدت بيشتری دنبال شده است. علاوه بر فيلتر و سانسور سايت ها که از روش های قديمی تر بستن کانال های خبری است، در دوره گدشته، اقدامات جدی تری از سوی ارگان های دولتی اعمال می شود تا از اشاعه اخبار و انعکاس رويدادهای جاری جلوگيری شود. علاوه بر اين ، مقام ها و سازمان های دولتی، از هيچ اقدامی برای جلوگيری از درز اخبار مربوط آن چه در جامعه می گذرد، دريغ نمی کنند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مريم حسين خواه فعال جنبش زنان بازداشت شد، ادوار نيوز و شهرزاد نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016