Sunday, Feb 26, 2017

صفحه نخست » تصویری: شخصیت های ترافیکی در اصفهان

نمایش شهری شخصیت های ترافیکی درخیابان های اصفهان در حال برگزاری است. در این پرفورمنس «شخصیت های چراغ راهنمایی قرمز و سبز »و «خط عابر پیاده» به صورت نمایشی در مسیر عبور عابران پیاده حاضر می شوند و چگونگی عبور و مرور را به شهروندان آموزش می دهند.

trafficPerformance1.jpgtrafficPerformance2.jpgtrafficPerformance3.jpg

trafficPerformance4.jpgtrafficPerformance5.jpgtrafficPerformance6.jpgtrafficPerformance7.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy