Thursday, Feb 2, 2017

صفحه نخست » برنامه ما با آقاى ترامپ چه خواهد بود؟

five year old boy security threat.JPGف. م. سخن - خبرنامه گویا

نگارنده، اهل پيش بينى سياسى نيست و در اين كار حُسنى نمى بيند. حتى اگر پيش بينى هاى او محقق شود، بر خلاف برخى از صاحب نظران سياسى كه تحقق پيش بينى هاى خود را نشانه ى دانش و كياست خود مى دانند، و به خاطر آن شادمان مى شوند، آن را امتيازى براى خود نمى داند. عوامل دخيل و ناشناخته در سياست هاى داخلى و بين المللى آن قدر زياد هستند كه هيچ صاحب نظر سياسى را داراى اطلاعات كافى براى پيش بينى صحيح رويدادهاى آينده نمى كند و پيش بينى ها حداكثر در سطح حدس و گمان باقى مى مانند. ما نياز به اين حدس و گمان ها داريم براى اين كه بتوانيم به عنوان نويسنده خود را براى برخورد با آينده آماده كنيم. به نظر اين جانب، برنامه اى كه ما با آقاى ترامپ در آينده خواهيم داشت شامل اين موارد خواهد بود:

١- با مشاهده ى دستبند زدن به يك كودك پنج ساله ى ايرانى در فرودگاه دالاس، ترامپ و عوامل اجرايى او نشان مى دهند كه مى خواهند طرح هاى خود را به هر قيمت، حتى آبروريزى بين المللى به مرحله ى اجرا در آورند.

وقتى كه شان اسپايسر، سخنگوى كاخ سفيد، به صراحت مى گويد كه اين كودك پنج ساله «تهديدى امنيتى» بوده و «تصور این‌که کسی به خاطر سن یا جنسیت‌اش تهدید محسوب نمی‌شود، نادرست و گمراه‌کننده است...» اين بيانى صريح است مبنى بر اين كه ما بدون در نظر گرفتن خوشآمد يا بدآمد افكار عمومى، كار خود را خواهيم كرد حتى در سطح دستبند زدن به بچه اى پنج ساله. ترامپ و عوامل او، در اين زمينه ادامه دهنده ى راه و فكر آيت الله جنتى خودمان هستند كه در زمان شدت گرفتن سر و صداى مردم، گفت كه اينها يك چند وقت سر و صدا مى كنند و غر مى زنند، بعد خودشان خسته مى شوند و آرام مى گيرند (نقل به مضمون). بنابراين از طريق پيش كشيدن مباحث انسانى و يادآورى اصول پذيرفته شده ى سياسى نمى توان اميد به تغيير در سياست هاى ترامپ و ترامپيان داشت.

٢- شيوه ى اجراى برنامه هاى ترامپ «غافلگيرانه» است.

او در مورد ممنوع الورود كردن ايرانيان و شهروندان شش كشور ديگر به اين شيوه عمل كرد. وقتى در مقابل اين سوال قرار گرفت كه چرا پيش تر خبر نداديد تا مردم فكرى به حال خود كنند، با افتخار پاسخ داد كه اگر شهروندان اين هفت كشور يك هفته زودتر با خبر مى شدند، آدم هاى بد در همين چند روز وارد خاك امريكا مى شدند حال آن كه با بى خبر گذاشتن آن ها، آدم هاى بد پشت مرزهاى امريكا مانده اند (نقل به مضمون).

عمل غافلگير كننده ى ترامپ، در مورد ممنوع الورود كردن ايرانيان اخطارى است به حكومت اسلامى و مردم ايران كه اين احتمال وجود دارد كه ترامپ و ارتش امريكا در حركتى غافلگيرانه، ايران را بمباران و موشك باران كنند. بهانه و دليل هم كه به اندازه ى كافى در اختيارشان هست، از آزمايش موشك هاى بالستيكى و تاييد اين كار احمقانه توسط فرمانده سپاه، تا سخنان قديمى ديوانه اى به نام حسن عباسى كه ما مكزيكى ها را براى حمله به سايت هاى موشكى امريكا آماده مى كنيم (نقل به مضمون).

البته برخى از ايرانيان كه جان شان از دست حكومت اسلامى به لب رسيده، احتمالا خواهند گفت اين حمله، اتفاق مباركى خواهد بود، كه شايد ما را از شرّ حكومت اسلامى خلاص كند. ولى مى توان با اطمينان گفت كه كار خلاص شدن از شرّ حكومت اسلامى به اين سادگى ها نيست و فردا هم كه در انتخاباتى ديگر، كس ديگرى به جاى ترامپ رييس جمهور شود، چه بسا حكومتِ اسلامىِ شكستْ نخورده، مجددا دعوت به فالوده خورى و مذاكره ى پنهان و آشكار شود كه نتيجه ى آن براى ما مردمِ به جان آمده از دستِ حكومت اسلامى، مشخص است كه چقدر تلخ خواهد بود.

٣- ترامپ مى خواهد در حداقل زمان، حداكثر پيروزى را به دست آورد.

اين موضوع در عالم سياست، با پيچيدگى هايى كه دارد، تفكرى ست ساده لوحانه. پيروزى هاى اوليه، باعث شادى ترامپيان خواهد شد ولى به تدريج ديوارهاى مقاومت در مقابل آن ها شكل خواهد گرفت و نيروى به ظاهر زياد ترامپيان را تحليل خواهد برد و پيروزى هاى خرد اوليه را تبديل به شكست هاى بزرگ و مفتضحانه خواهد كرد. در اين شيوه ى به كار بردن سرعت عمل، اشتباه هاى بسيارى رخ خواهد داد كه ما ايرانيان نيز از اين اشتباه ها و عوارض آن بى نصيب نخواهيم ماند. اما در مقابل سرعت عمل و اشتباه هاى ناگزيرِ ترامپ، ما مردم مخالف حكومت اسلامى، بايد با صبر و طمانينه عمل كنيم و از مقابله به مثل بپرهيزيم. در اين مورد بعدا بيشتر سخن خواهيم گفت.

٤- ترامپيان خواستار واكنش در مقابل كنشِ خود هستند تا بهانه به دست آورند و برنامه هاى خود را با اين بهانه ها توجيه كنند.

البته ترامپ نياز به دليل و بهانه ندارد و كارى را كه بخواهد بكند مى كند ولى اين فقط در ابتداى كار است. جامعه جهانى از او پاسخ خواهد خواست و پاسخ او به جامعه جهانى همين واكنش هاى كشورها و مردم تحت فشار قرار گرفته توسط ترامپ خواهد بود. بايد مراقب باشيم به دام دشمنى كاذب با «امريكا» و تماميت آن نيفتيم و مانع از سوء استفاده ى دولت ترامپ شويم.

٥- حكومت اسلامى ايران، از رفتار ترامپ نهايت استفاده را خواهد كرد تا مردم ناراضى ايران را حول امريكا ستيزى خود جمع كند.

احتمال اين كه حكومت اسلامى در اين كار موفق شود، «كم نيست». بر خلاف تصور ما، خصلت ايران پرستى تا حد رفتن به جنگ كشور متجاوز، هر كه مى خواهد باشد، و فراموش كردن كثافتكارى هاى حكومت اسلامى، هميشه وجود داشته و وجود دارد لذا بايد بسيار دقت كرد كه از چاله ى ترامپ به چاه جمهورى اسلامى سقوط نكنيم.

حفظ تعادل و اندازه هاى لازم براى عمل صحيح در چنين شرايط دشوارى مقدور نخواهد شد مگر اين كه نويسندگان خوشفكر و ايران دوست و واقعا ملى، اين مقادير را به مردم ايران ياد آور شوند و خواستار نگه داشتن حد موافقت و مخالفت باشند. تفرقه اى كه در موضوع عدم حضور ترانه ى عليزاده و اصغر فرهادى ميان مخالفان و موافقان به وجود آمد با اين كه موضوعى تنها داراى دو وجه بود و مساله اى بسيار ساده براى طرح و حل، به ما نشان مى دهد كه در مسائل بغرنج تر دچار تشتت و پراكندگى بيشتر خواهيم شد كه اگر چنين شود، نفع آن فقط عايد ترامپيان و حكومت اسلامى خواهد شد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com