Sunday, Feb 5, 2017

صفحه نخست » آقاى كيهان! جناب وطن امروز! آن مرگ بر امريكا گفتن هاى تان چه شد؟!

keyhan_vatane_emrouz.jpegف. م. سخن - خبرنامه گویا

اين كه ابلهى، حتى براى مدتى كوتاه، دست از كارهاى ابلهانه بر دارد، و قيافه ى آدم حسابى ها را به خود بگيرد، جاى شكر دارد؛ مردم دستكم در اين مدت كوتاه از بلاهت هاى او در امان خواهند بود.

و اين كه كسى در مدت آرام گرفتن شخص ابله او را تحريك كند، و از او بپرسد كه چه شده است دست از بلاهت برداشته، كار عاقلانه اى به نظر نمى آيد ولى براى اين كه به پيروان او نشان داده شود كه اين شخص، بر هيچ حرف و سخن و نظر خود پايدار نيست، ناچار بايد دودوزه بازى هاى او را به رخ اش كشيد بلكه عبرتى باشد براى در پى روندگان او.

حكايت هارت و پورت كردن هاى جمهورى اسلامى و شاخ و شانه كشيدن هاى او حكايت جديدى نيست. مثل هر موجود ناجوانمردى، گردنكشى هاى جمهورى اسلامى، براى كسانى ست كه يا با او كارى ندارند، يا او را به حال خود رها كرده اند، يا مى خواهند به نحوى عاقلانه او را از خر شيطان پياده كنند.

و باز، خود را به موش مردگى زدن و به مرخصى موقت رفتن جمهورى اسلامى، در مقابل كسانى بوده و هست كه مثل ريگان و بوش و ترامپ با سنبه ى پر زور در مقابل او قرار مى گيرند و به جاى شيرينى، مشت نشان مى دهند و همان حكايت ها كه در عرف جاهلان و جاهل مسلكان امرى ست مذموم و مايه تمسخر و خنده.

بعد از روى كار آمدن دونالد ترامپ و صدور فرمان هاى طوفانى او، جمهورى اسلامى مجددا در مقابل صاحب قدرتى كه به قول خودش مثل ديگران «مهربان» نيست قرار گرفت. در طول اين روزها، رهبرى كه دائما در حال نطق و ايراد خطابه و تهديد جهان و غيره بود، به ناگهان لال شد و عمال او هم اگر سخنى گفتند و حرفى براى خالى نبودن عريضه زدند، سخن و حرف شان مثل هميشه غير محترمانه و از موضع بالا نبود.

روزنامه هاى كيهان و وطن امروز، و سايت هاى يالثارات و رجا نيوز، در چند روز گذشته، نوشته هاى مشابه هم منتشر كردند و به نظر مى رسد، از بالا دستور رسيده است كه در اين روزها، به صورت فردى، شلنگ تخته نيندازند و همگى، مطالبى مشترك منتشر كنند. تيتر يك «امريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند» كيهان هم مطلبى كاملا خبرى بود، و خلاصه ى كلامِ اين چند روزه ى آقايان اين بود كه دولت اوباما، مواد اوليه را فراهم كرد و دولت ترامپ به پختن آش براى جمهورى اسلامى پرداخت!

به بيان روشن تر، هدف كيهان و وطن امروز و يالثارات و رجا نيوز و دار و دسته اسلاميّون خوف كرده و سر در لاك و «پناهگاه» فرو برده، از نوشتن همين مقالاتِ سر و ته زده، كوبيدن دولت روحانى و موضوع برجام است كه اگر آمدن ترامپ و ضايع كردن گفت و گوهاى چند ساله با جمهورى اسلامى حاصلى نداشته باشد، اقلا مى توان از آن براى كوبيدن برنامه ريزان و ستايشگران داخلى برجام بهره گرفت.

من تقريبا در كمتر مطلبى از اين رسانه هاى هوچى ديده ام كه در باره ى ترامپ صحبت شود و همزمان، كاهِ كهنه ى سياست هاى اوباما باد داده نشود.

بديهى ست اين سكوت مصلحت آميز حكومت اسلامى، دير زمانى پايدار نخواهد بود و رفتار ابلهانه ى حكومت، بايد مجددا خود را در بيانى و كلامى نشان دهد. در جايى كه دولت تازه به قدرت رسيده و كم حوصله ى ترامپ، نسبت به آزمايش موشك هاى دوربرد حساسيت دارد، حكومت اسلامى، دست به مانور بزرگ موشكى مى زند. اين عمل ابلهانه بايد با سخنان ابلهانه ى كسى مانند رهبر جمهورى اسلامى همراه شود تا هواداران حكومت احساس قدرت بكنند و در صورت لزوم وارد عرصه ى تظاهرات و شعار دادن هاى آتشين شوند.

اما گفتار هر چه باشد، واقعيتِ عملى، اين است كه رهبر، ناچار از «پناه» گرفتن در مامنِ موقت سكوت و ديوارهاى قطور بتنى است. تصور مى كنم عمال حكومت اسلامى آرزو مى كردند كه بزرگداشت ٢٢ بهمن امسال چند ماه ديرتر صورت مى گرفت كه روساى حكومت، ناچار به سخن گفتن نشوند و درست تر بگويم ناچار به سخن گفتن آتشين و ضد امريكايى نشوند. ترامپ و دولت اش، منتظر اعمال و سخنان آتشين و ضد امريكايى آقايان هستند. واكنش آن ها هم مثل زمان هاى گذشته به فاصله يك روز و دو روز و بعد از مشورت و بررسى كارشناسانه از طريق رسانه هاى رسمى نيست؛ امروز ترامپ در مقابل هر حركت جهانى يا داخلى، بلافاصله «توييت» مى كند و واكنش اش را نشان مى دهد.

در اين فاصله كيهان و وطن امروز و يالثارات و رجانيوز، بايد بنشينند و فكرى به حال جمع و جور كردن حرف ها و سخنان رييسان و رييسكان خود بكنند تا ضمن حفظ حيات و بقاى حكومت اسلامى، حفظ آبرو نيز نزد هواداران ساده دل حكومت بشود.
از سایت های دیگر


حواله پول به هر کشوری، صرافی های ارز دیجیتال چگونه کار میکنند؟
برنامه ویژه امروز دکتر هلاکویی
تراژدی روسی/ایرانی در سوریه! کاریکاتوری از علی فرزات

پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com