Friday, Feb 10, 2017

صفحه نخست » طرح تحميق ملى سيد محمد خاتمى!

khatami_national_reconciliation.jpegف. م. سخن - خبرنامه گویا

البته اين كه امريكا به ايرانِ ما حمله كند، بسيار بد است، و ما به هر ترتيب كه هست بايد جلوى اين حمله ى ايران بر بادْ دِهْ را بگيريم، ولى از آن سو نيز اگر قرار باشد امريكا به ايران حمله نكند و ايران عزيز ما همچنان در چنگال حكومت جبار اسلامى باقى بماند اين هم بد اندر بد است.

اگر هيولاى جنگ، به يك باره، ايران و ايرانى را از بين مى بَرَد، هيولاى جمهورى اسلامى همين كار را با زجر كش كردن روزانه ى مردم انجام مى دهد. بعد از سى و هشت سال تحمل زجر، برخى از ما ايرانيان به اين حد از بى چاره گى رسيده ايم كه مى گوييم هيولاى جنگ بيايد ما را بر دارد با خود ببرد. ديگر تحمل زجر كش شدن را نداريم. يا رومى روم؛ يا زنگى زنگ!

در اين چند روزى كه دونالد ترامپ بر سرِ كار آمده و احتمال حمله ى نظامى به جمهورى اسلامى افزايش پيدا كرده، از سوى گروه هاى مختلف مردم، به او هشدار داده شده كه گزينه ى جنگ را براى از ميان برداشتن جمهورى اسلامى انتخاب نكند. اين گزينه، آسيب اش بيشتر از جمهورى اسلامى، متوجه مردم ايران خواهد شد؛ مردمى كه نه تنها با امريكا دشمنى ندارند بلكه تعداد زيادى شان با جمهورى اسلامى مخالف اند و آرزوى شان بر افتادن اين نظام ضد انسانى ست.

با برخاستن و شدت گرفتنِ توفانِ «ترامپى»، نظام جمهورى اسلامى و رهبر بى خِرَد آن هم، دست و پاى خود را جمع كرده و به انحاء گوناگون تلاش مى كند براى خود زمان بخرد، تا مشكلات درونى امريكا و عوارض مقاومت مردم جهان در برابر اين توفان به تدريج رخ نشان دهد و فشار ها از روى جمهورى اسلامى برداشته شود. اين اتفاق هميشه افتاده و استبعادى ندارد كه دوباره بيفتد.

حال در ميانه ى اين بحران عظيم، سيد محمد خاتمى نظرى ابراز فرموده كه مانند نظرهاى پيشين اش چنين معنى مى دهد:
«رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله العظمى امام خامنه اى! از موقعيت به وجود آمده توسط دونالد ترامپ، براى تحميق ملت و طولانى كردن عمر جمهورى عزيز اسلامى استفاده كنيد!»

محمد خاتمى، كه امروز حتى قادر نيست از خانه ى خود براى رفتن به يك تئاتر خارج شود، يا در مراسم تشييع جنازه ى آيت الله هاشمى رفسنجانى حضور يابد، باز مى خواهد با چنين وضعيت رقت بارى، در سطح ملى و جهانى نقش آفرينى كند!

ايشان مى فرمايد:
«معتقدم الان بهترین موقعیتی است که می توان فضای آشتی ملی را در کشور حکم‌فرما کرد.»

كسى كه توانايى خروج از خانه اش را در جمهورى اسلامى ندارد و به نوعى در حبس خانگى به سر مى برد، اكنون مى خواهد منادى آشتى ملى در كشور شود!

براى چه؟
براى اين كه ايشان، دونالد ترامپ را فردی با «پندار بسیار افراطی و تند و ستیزه‌جو» مى داند و مى گويد: «خطر این است که در مورد ایران، ادعاهایی دارد و مسائلی را دنبال می‌کند که جمهوری‌خواهان هم با آن موافق‌اند. این هم‌سویی حزب حاکم با تندروی‌های رئیس جمهوری که به تازگی حکومت را به دست گرفته ممکن است مسائل و خطراتی را برای ما ایجاد کند.»

براى «ما» خطراتى ايجاد كند؟! اين «ما» كيست؟ او در لا به لاى سخنان خود، پاسخ اين سوال را به طور غير مستقيم مى دهد:
«ممکن است حتی افرادی در ایران میانه خوبی با انقلاب یا نظام هم نداشته باشند، اما... وقتی اصل کشور و نظام و منافع ملی و حیثیت ایران تهدید می‌شود... همه در یک خط در مقابل کسی که می خواهد تجاوز بکند، می‌ایستند و ما ایستاده‌ایم. باید بگذاریم همه بیایند و در صحنه حضور داشته باشند و سیاست‌ها و رویکردها به جانب چنین آینده‌نگری باشد.»

خاتمى مى خواهد باز همه ايرانيان را «به خط» كند كه در مقابل كسى كه احتمال تجاوزش هست بايستند! بايستند تا به جهان ثابت كنند كه «ما ايستاده ايم»!

چه حماقتى بالاتر از اين كه حكومت اسلامى زمينه هاى لازم براى حمله به خود را فراهم بياورد و با پيچيدن مدام به پر و پاى جهان، دنيا را عليه خود بشوراند، آن وقت «مردم ايران» در مقابل «نتايج اين حماقت» رو در روى جهان و در كنار حكومت اسلامى بايستند كه بگويند: «ما ايستاده ايم!» «حكومت اسلامى ايستاده است!» «مردم ايران در كنار حكومت اسلامى ايستاده اند!» «مردم ايران در كنار حكومت اسلامى ايستاده اند تا بيشتر باقى بماند و بيشتر چنگ و دندان اش را بر پيكر ايران و ايرانى فرو برد!» «ايستاده ايم تا جمهورى اسلامى غارتگر و خون آشام، بيشتر به زندگى خود ادامه دهد!» «ما ايستاده ايم تا بهاى سنگين حماقت ها و بى سياستى هاى حكومت اسلامى را با جان و دل بپردازيم!»...

آرى! آشتى ملى سيد محمد خاتمى، چنين معنايى دارد! «نگذاريد جنگى كه در اثر بى خردى ها و زياده طلبى هاى «ما» احتمال وقوع اش هست رخ دهد و كارى كنيد كه مردم مخالف حكومت اسلامى هم با ما آشتى كنند و در مقابل حمله ى احتمالى به اعتراض بر خيزند!»

البته بعيد نمى دانم جوانان داخل ايران كه خواهان صلح و آرامش اند به اين خواست خاتمى لبيك بگويند؛ لبيكى كه به طولانى شدن عمر حكومت اسلامى خواهد انجاميد. اما بر انديشمندان مخالف حكومت اسلامى ست كه راه چاره اى پيدا كنند تا راه سومى باشد جدا از جنگ و جمهورى اسلامى! راه سومى كه ما را از شرّ هر دوى اين ها خلاص كند!

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy