Saturday, Mar 4, 2017

صفحه نخست » پیو: مسلمانان به اندازه ملل غرب نگران تهدید افراط گرایان هستند

58993323232-small.jpgمنبع: پیو - ترجمه و تلخیص: شفقنا نظرسنجی

پیو نوشت: مسلمانان سریع ترین گروه مذهبی در حال رشد در جهان هستند. رشد و مهاجرت منطقه ای مسلمانان، در کنار تاثیر فزاینده گروه های افراط گرا و تروریستی که خود را منتسب به اسلام معرفی می کنند، موجب شده تا در بسیاری از کشورها مسلمانان و دین اسلام در خط مقدم مباحث سیاسی قرار گیرند. با این حال حقایق زیادی درباره مسلمانان وجود دارد که هنوز در برخی از این مکان ها شناخته نشده است.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، در ادامه پاسخ بخشی از پرسش های کلیدی درباره مسلمانان آمده است که از چندین گزارش مرکز تحقیققات پیو در سال های اخیر استخراج شده است:

مردم آمریکا چه نگرشی نسبت به مسلمانان دارند؟

نتایج یک پژوهش در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که نرخ نگاه مثبت آمریکایی ها نسبت به مسلمانان ۴۸ درصد و مشابه نظر مثبت آنها نسبت به افراد بی دین (۵۰ درصد) است. مردم آمریکا نسبت به هفت گروه مذهبی دیگر یعنی یهودیان، کاتولیک ها، پروتستان ها، مسیحیان انجیلی، بودایی ها، هندوها و مورمون ها نگاه مثبت تری دارند. با این حال اینک نگرش مردم آمریکا نسبت به مسلمانان در مقایسه با پژوهش مشابهی که در سال ۲۰۱۴ انجام شد، مثبت تر شده است. در آن سال نرخ نگرش مثبت مردم آمریکا نسبت به مسلمانان ۴۰ درصد بود. در این میان جمهوریخواهان (۳۹ درصد) کمتر از دموکرات ها (۵۶ درصد) نسبت به مسلمانان نگاه مثبت دارند.

PF_2016-02-02_views-islam-politics-05.jpgجمهوریخواهان همچنین بیشتر از دموکرات ها می گویند درباره افراط گرایی به نام اسلام در سراسر جهان و آمریکا نگران هستند (۶۷ درصد در مقابل ۴۰ درصد). به علاوه نتایج یک پژوهش که در دسامبر ۲۰۱۶ انجام شده نشان می دهد که جمهوریخواهان (۷۰ درصد) بسیار بیشتر از دموکرات ها (۲۶ درصد) می گویند اسلام بیشتر از دیگر ادیان پیروان خود را به خشونت تشویق می کند.

در حدود نیمی از آمریکایی ها (۴۹ درصد) باور دارند که دست کم «برخی» از مسلمانان این کشور ضدآمریکا هستند. این عدد بزرگتر از سهم افرادی است که می گویند «تنها اندکی» یا «هیچ یک» از مسلمانان این کشور ضدآمریکا هستند. با این حال پژوهش فوریه ۲۰۱۷ نشان می دهد که اکثر آمریکایی ها (۵۵ درصد) حمایت گسترده ای از افراط گرایی در میان مسلمانان ساکن در این کشور مشاهده نمی کنند.

مردم اروپا چه نگرشی نسبت به مسلمانان دارند؟

در بهار ۲۰۱۶ از ساکنین ده کشور اروپایی سوال شد که چه تعداد از مسلمانان ساکن در کشور آنها از گروه های افراط گرا همچون داعش حمایت می کنند. در بیشتر موارد، دیدگاه غالب «تنها برخی» یا «بسیار کم» مسلمانان از داعش حمایت می کنند، بود. اما در ایتالیا ۴۶ درصد افراد گفتند «بسیاری» یا «برخی» از مسلمانان از این گروهک حمایت می نمایند.

GA_2016.07.11_national_identity-00-01.jpg

در همین پژوهش از اروپایی ها سوال شد آیا نگاه آنها نسبت به مسلمانان مثبت است یا منفی. نتیجه در میان ملل اروپایی متفاوت بود. اکثریت در کشورهای مجارستان، ایتالیا، لهستان و یونان گفتند نسبت به مسلمانان دیدگاه نامطلوب دارند، درحالیکه رویکرد منفی نسبت به مسلمانان در فرانسه، آلمان، انگلستان و نیز اروپای شمالی و غربی کمتر شایع است.

این پژوهش همچنین نشان می دهد افرادی که تمایلات ایدئولوژیک راستگرایانه دارند، بسیار بیشتر از چپگرایان دیدگاه منفی نسبت به مسلمانان دارند.

مسلمانان چه دیدگاهی درباره گروه هایی همچون داعش دارند؟

پژوهس های جدید نشان می دهند که بیشتر مردم در چندین کشوری که دارای جمعیت غالب مسلمان هستند، دیدگاهی نامطلوب نسبت به داعش دارند؛ از جمله تمامی پاسخ دهندگان در لبنان و ۹۴ درصد ایشان در اردن. تقریبا سهم اندکی از این افراد دیدگاه مطلوب نسبت به داعش دارند. در برخی از کشورها، سهم قابل توجهی از جمعیت هیچ نظری در مورد داعش ندارند؛ از جمله یک اکثریت ۶۲ درصدی از مردم پاکستان.

رویکردهای مثبت نسبت به داعش در نیجریه (۱۴ درصد) تاحدی بالاتر از دیگر ملل مسلمان است. در میان مسلمانان نیجریه، ۲۰ درصد می گویند دیدگاه مثبت نسبت به داعش دارند. ۷ درصد مسیحیان نیجریه نیز چنین نظری دارند. گروهک نظامی بوکوحرام نیجریه که یک کمپین تروریستی در این کشور راه اندازی کرده، با داعش بیعت کرده است.

FT_15.11.17_isis_views.jpgبه طور کلی، اکثریت مسلمانان می گویند بمب گذاری انتحاری و دیگر اشکال خشونت علیه غیرنظامیان به نام اسلام، به ندرت یا هرگز قابل توجیه است؛ شامل ۹۲ درصد افراد در اندونزی و ۹۱ درصد در عراق. یک پژوهش در سال ۲۰۱۱ نشان داد که در ایالات متحده، ۸۶ درصد از مسلمانان گفتند چنین تاکتیک هایی به ندرت یا هرگز قابل توجیه است. به علاوه ۷ درصد گفتند بمب گذاری انتحاری گاهی توجیه پذیر است و یک درصد می گویند این عمل اغلب توجیه پذیر است.

در تعدادی از کشورها، یک چهارم یا بیشتر مسلمانان گفتند چنین اعمالی دست کم گاهی توجیه پذیر است، شامل ۴۰ درصد در فلسطین، ۳۹ درصد در افغانستان، ۲۹ درصد در مصر و ۲۶ درصد در بنگلادش.

در بسیاری از موارد، مردمان کشورهای دارای جمعیت بزرگ مسلمان به اندازه ملل غربی در مورد تهدید افراط گرایان منتسب به اسلام نگران هستند و در سال های اخیر نیز بیشتر نگران شده اند. در سال ۲۰۱۶ در حدود دو سوم مردم نیجریه (۶۸ درصد) و لبنان (۶۷ درصد) اذعان داشتند که در مورد افراط گرایی اسلامی در کشور خود بسیار نگران هستند که این عدد نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایش یافته است.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com