در مورد مباحثی که بزرگترین تهدید برای شیوه زندگی آمریکایی محسوب می شود، دموکرات ها در مسائل ترس از رهبران سیاسی کشور، سیاست دوقطبی و نابرابری اقتصادی اتفاق نظر دارند. در مقابل مهمترین نگرانی اکثریت جمهوریخواهان، مهاجرت غیرقانونی است.

اما پیروان هر دو حزب اصلی آمریکا در مورد ترس از تاثیر دولت های خارجی در کشورشان نگرانی یکسانی دارند به طوریکه ۴۰ درصد دموکرات ها و جمهوریخواهان این احتمال که رییس جمهور دونالد ترامپ روابطی با روسیه داشته باشد را موضوع به شدت یا بسیار تهدیدکننده ای می دانند.

۵۲ درصد جمهوریخواهان ایالات متحده را تنها ابرقدرت جهان می دانند. این عدد در ماه ژوئن گذشته ۳۵ درصد بود. اما تنها ۲۲ درصد دموکرات ها چنین نظری دارند.

یک اکثریت ۸۰ درصدی از دموکرات ها باور دارند که تنوع نژادی، مذهبی و سوابق افراد موجب قوی تر شدن ایالات متحده می گردد. این عدد هشت ماه پیش ۶۸ درصد بود. اعتقاد به این رویکرد در میان جمهوریخواهان ۵۱ درصد است.

نظرسنجی AP-NORC از ۱۶ تا ۲۰ فوریه ۲۰۱۷ با پرسش از ۱۰۰۴ بزرگسال آمریکایی انجام شده و ضریب خطای ۳٫۹ درصد دارد.