Friday, Mar 10, 2017

صفحه نخست » محمد نوریزاد: حکومت در ریلی افتاده که راه بازگشتی ندارد و هر کس هم که برگردد ترتیبش را میدهند!

محمد نوریزاد در ۱۳مین تحلیل هفتگی خود از شبکه جهانی «دُرّ تی وی» نقش و سهم مسئولان نظام حاکم بر ایران را در ارتباط با وضعیت اسفبار کنونی کشور مورد بررسی قرار داد و گفت، این نظام در ریلی افتاده که راه بازگشتی ندارد. محمد نوریزاد در ادامه گفت اینها (مسئولان حکومتی) ناگزیرند که به دزدیها و آدمکشیهایشان ادامه دهند، زیرا اگر هم بخواهند از راهشان بازگردند قطعا ترتیبشان را خواهند داد، به این دلیل که دزدان و آدم کشانی که در خانه هایشان لانه کرده اند به تداوم این راه نیازمندند.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com