Wednesday, Mar 15, 2017

صفحه نخست » کنار گذاشتن احمدی نژاد از مجمع تشخیص؟

85599877_small.jpg«عباس امیری فر»، مشاور نهاد و نزدیک ترین روحانی به احمدی نژاد در دوره ی ریاست جمهوری که مدتهاست مواضعی متفاوت با قبل درباره ی او می گیرد، می گوید که احمدی نژاد با رفتارهای اخیر حتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کنار گذاشته می شود.

متنی که آقای امیری فر به انصاف نیوز ارسال کرده در پی می آید:

«متاسفانه احمدی نژاد با حمایت همه جانبه از مشایی و بقایی و نامه ذلت بار مشایی به خاتمی که بنابر اطلاع موثق با هماهنگی کامل شخص دکتر نوشته شده است آینده سیاسی خودش را نابود و بطور کامل به تاریخ پیوست و به احتمال زیاد تنها پست حکومتی خود عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را از دست خواهد داد و بنابر اطلاع موثقی که دارم دیگر مورد حمایت و عنایت مقامات عالیرتبه نظام نیست و با این کارهای بچه گانه اخیر و احتمالا در آینده که از وی خواهیم دید کاملا از رهبری داهیانه مقام معظم رهبری دور شده و خیل عظیمی از طرفداران خود را که به دلیل حمایتهای گذشته حضرت امام خامنه ای از ایشان بود از دست خواهد داد. خداوند عاقبت همه ما را ختم بخیر کند ان شاءالله».
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com