Friday, Mar 17, 2017

صفحه نخست » تشییع پیکر عبدالعلی ادیب برومند با پرچم شیر و خورشید

مراسم تشییع پیکر "عبدالعلی ادیب برومند" از رهبران "جبهه ملی ایران" صبح چهارشنبه (۲۵ اسفند-۱۵ مارچ) در منزلش در تهران برگزار شد.

4270880164044.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com