Sunday, Mar 19, 2017

صفحه نخست » این عکس نابودم کرد، ولی...

به گزارش انصاف نیوز، کاربری به نام «مرد تنها» در توییتر نوشت:

هفته پیش توی خیابان انقلاب من همین پیرمرد رو با همین ترازوی شکسته و همین وضعیت دیدم و همه کمک کردیم، مشخصا ایشون کلاه‌برداره.

هق هق هم گریه می‌کرد اما اشکی روی صورتش نبود، همه کمک کردند کلی پول جمع شد. گفتیم بریم ترازو بخریم گفت من بلد نیست. یکی با من بیاد. دقیقا همین فرد.

دیشب که عکس‌رو دیدم، از عصبانیت تا صبح خوابم نبرد، واقعا اون روز توی انقلاب اونقدر از دیدن این ترازوی شکسته ناراحت شدم که نابود شدم.

56839871121.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com