Saturday, Mar 18, 2017

صفحه نخست » پیام نوروزی کانون نویسندگان ایران

بهاری دیگر آمده است

آری

اما برای آن زمستان‌ها که گذشت

نامی نیست

نامی نیست

سال نو فرخنده باد!

Kanoon_Nevisandegan.jpgهوایی تازه می‌آید و فصلی دیگر فرا می‌رسد، بهار می‌آید تا مفهوم عشق را بازبنویسد و بر جان‌ها و دل‌ها عطرافشانی کند. پیام‌دار عشق و شادی و نوید دهنده‌ی روزهای نو، برای همه‌ی انسان‌ها و جان‌های عاشق.

در جهانی که بر اثر رنج و هراس و یاسِ تاخته بر انسان‌های ستمدیده و بی‌پناه از یک سو و از سوی دیگر اشتهای سیری‌ناپذیر خودکامه‌گان در کسب قدرت و ثروت، به عرصه‌ای بلاخیز بدل شده، آن‌چه هرآینه تهی‌تر و سرگشته‌تر می‌شود، مفهوم انسان و آزادی اوست. در چنین شرایط غم‌باری برای انسان بلادیده و مانده در غم‌های جان‌فرسا، هر رویش و خیزشی نوید بیداری می‌دهد. نوید پایداری و پیمودن مسیر رهایی از بندگی و اسارت.

امید داریم که این بهار و سال نو برای همه‌ی انسان‌ها، پیام‌آور عشق و انسان‌دوستی و گسترش آرامش و رفاه و آزادی باشد.

امید و آرزوی‌مان رسیدن به جهانی عاری از سرکوب و ستم بر انسان است. امید و آرزوی‌مان در سال پیش رو، رهایی زندانیان سیاسی و عقیدتی، از میان رفتن سانسور، گسترش آزادی و آزادی‌خواهی، عشق و برابری و شکوفایی لبخند بر جان و دل مردم ایران و همه‌ی انسان‌هاست.

کانون نویسندگان ایران با آرزوی تندرستی، سرفرازی و پیروزی، فرارسیدن سال ۱۳۹۶ را به مردم ایران، اهل اندیشه و قلم و اعضای خود تبریک می‌گوید.

کانون نویسندگان ایران

۲۷ اسفند ۱۳۹۵
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com