Friday, Mar 24, 2017

صفحه نخست » دیداراتفاقی گروهی از ایرانیان با رضا پهلوی در ژاپن

از صفحه فیسبوک یاسمین پهلوی: چه لذت بخش، در نوروز با یک گروه از هموطنان ایرانی دیداری داشتیم . دیداراتفاقی ما در توکیو به ما یاد آوری میکند که جهان کوچک و پیوسته است و ما خیلی بیشتر ازآنکه تصورش را می کنیم یکپارچگی در میانمان است. ملاقات با آنها روزبسیار خاطره انگیزی را برای من در بر داشت.

RezaPahlaviTokyo0.jpgRezaPahlaviTokyo1.jpgRezaPahlaviTokyo2.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com