صدر در پاسخ به فریاد تظاهر کننده‌گان که شعار می دادند، "همه دزدند همه دزدند" گفت:«بدانید که این صدای اعتراضات شما وطن را نجات خواهد داد به تظاهرات خود علیه قانون "کمیته انتخابات" ادامه دهید. من از شما برای خودم رای نمی خواهم رای خود را به نیکوکاران، افراد با کفایت و به میهن دوستان بدهید».

وی اظهار داشت :«استمرار تظاهرات به معنای از بین بردن فساد و مفسدان و قلع و قمع آنها از طریق تغییر اصولی است که از طریق آن به حکومت رسیده اند. اصولی که کمیسیون انتخابات به آن اهمیت می دهد».

رهبر جریان صدر عراق تاکید کرد که طوفان تررویسم و گرسنگی و فقر ملت عراق را تکان نخواهد داد».

وی افزود:«استمرار تظاهرات اعتراض آمیز علیه فساد و مطالبات اصلاح طلبانه شما خشم مفسدان را برانگیخته است».

وی به تظاهرات کنندگان توصیه کرد که متحد باشند و تهدید کرد: ابقای کمیته انتخابات و قانون آن، به معنای این است که ما انتخابات را تحریم خواهیم کرد و این گزینه برای ملت است نه برای من و دیگری.

بغداد پایتخت عراق بیش از دو سال و نیم است که صحنه تظاهرات بوده است طی این مدت تعدادی از غیر نظامیان و نیروهای امنیتی طی درگیری جان خود را از دست دادند با این حال به گفته ناظران نشانه‌هایی از حل و فصل فساد که مردم عراق را به ستوه آورده است دیده نمی‌شود.