Friday, Mar 31, 2017

صفحه نخست » احمد خاتمی : برای مبارزه با اینترنت باید بیشتر در تنور دین دمید

Ahmad-Khatami-small011.jpgآیت الله احمد خاتمی در خطبه های امروز نماز جمعۀ تهران بار دیگر نسبت به "جنگ فرهنگی" که از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی جریان دارد هشدار داد و گفت که این "جنگ فرهنگی" از "جنگ نظامی" سخت تر است و "افراد و جامعه را از درون پوک کرده و متلاشی می کند."

احمد خاتمی سپس تصریح کرد که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، "از سال ۱٣٧۰ تاکنون با عناوینی نظیر تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی به این خطر اشاره کرده و امروز باید احساس خطر کرد.

" احمد خاتمی سپس از جوانان خواست که بیشتر "این خطر را احساس کنند"، چون "بیشتر از سایر اقشار با اینترنت و شبکه های اجتماعی سروکار دارند." وی مدعی شد که اینترنت "به منزلۀ آتشی است که دین، اخلاق و استقلال جامعه را هدف قرار داده است." احمد خاتمی سپس از حوزه های علمیه، سازمان های تبلیغاتی حکومت اسلامی ایران خواست که در جهت مبارزه با این "تهاجم فرهنگی" ستاد تشکیل بدهند. خطیب نماز جمعۀ تهران سپس مدعی شد : "فقط دین می تواند در برابر این تهاجم ها مقاومت کند و بر این اساس باید در تنور دین دمید و آن را گرم کرد."

آیت الله احمد خاتمی نگفت که چرا برغم دمیدن در این تنور طی چهار دهۀ گذشته، بر دامنه و عمق آنچه وی "تهاجم فرهنگی" می نامد دائماً افزوده شده است.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com