Saturday, Aug 19, 2017

صفحه نخست » رفع حصر از ملت آغاز می‌شود! بابک‌ داد

Babak_Dad_Small_new.jpgآیت‌الله آذری‌قمی که از زعمای جناح راست (اصولگرایان امروزی!) بود، بعد از یک سال حصر، با کینه‌توزی علی خامنه‌ای فوت کرد!
وقتی بزرگان جناح راست، نزد خامنه‌ای وساطت کردند که حال آقای آذری‌قمی بد شده و ممکن است از دنیا برود، این مقام معظم رهبری به آنان گفت: «به دٙرٙک!»
🔹 بسیاری از نزدیک‌ترین افراد به علی خامنه‌ای، اولین خصلت او را کینه‌توزی می‌دانند. این را من از خیلی نزدیکانش شنیده‌ام. در کینه‌ورزی، نه رسم برادری می‌شناسد و نه رفاقت و نه حتی آداب جوانمردی را می‌داند.
🔹 خامنه‌ای دیروز همان احمدی‌نژادی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد که به اندازه‌ی تمام مخالفان، بر قامت این رهبر «گل‌کاری» کرده است!
نه چون کینه‌ای از احمدی‌نژاد ندارد. فقط بر اساس این تاکتیک سیاسی او را منصوب کرد که می‌گوید: "دشمنانت را نزدیک‌تر از دوستان خود بنشان و زیرنظر بگیر، تا وقت انتقام فرا برسد!"
با این حال، احمدی‌نژاد نماد و مجسمه‌ی "بی‌بصیرتی و جهل خامنه‌ای" است. چه دور باشد و چه نزدیک. مردم او را نماد ۸ سال اشتباه و لجاجت خامنه‌ای می‌دانند. او را سمبل بی‌بصیرتی رهبر نزدیک‌نظر! می‌دانند. احمدی‌نژاد نشان داد که می‌توان روی فرمان نهی رهبری لگد کوفت و او را هزار بار تحقیر کرد.
خامنه‌ای اما به خاطر ارضای کینه‌اش، با حکم انتصاب دیروز، خود را چندباره به آلودگی کشید فقط برای آنکه جلوی مردم و معترضان سال ۸۸ «کم نیاورد!»! و برای آنکه احمدی‌نژاد را زیرنظر داشته باشد تا در یک استخر بدون نجات غریق!، او را هم مثل هاشمی رفسنجانی به ملکوت اعلی بفرستد!
🔹 پس، رفتن و تقاضا کردن روحانی از چنین موجود حقیری، برای رفع حصر، بی‌نتیجه است. نهایتش همان پاسخی را به روحانی می‌دهد که درباره‌ی یار دیرین خود آیت‌الله آذری‌قمی داد: "به دٙرٙک!"
روحانی در «خلوت» کاری نمی‌تواند بکند.
به جای اینکه خوش‌بینانه فکر کنیم (روحانی برود و رهبر هم بگوید قبول!) باید به «اقدام ملی برای رفع‌حصر» بیاندیشیم تا روحانی به پشتوانه‌ی ملتی که در حال خروش است، بتواند برود و مذاکره کند.
🔹 این موجود حقیر که احمدی‌نژاد بر او دهها یادگاری گذاشته، روح با عزتی برای «فراموشی کینه‌هایش» ندارد. در واقع؛ امثال علی خامنه‌ای با کینه‌هایشان زندگی می‌کنند. آنها جز با سیلی محکم از ملت و روزگار، از هر شیطان پیاده نمی‌شوند.
این حاکم هم بدون شنیدن صدای الله‌اکبر ملت از پشت‌بام‌ها و خیابان‌ها، از سر محصورین و زندانیان عقیدتی و سیاسی، دست برنخواهد داشت.
🔹 روحانی، بدون لشکر عظیم ملت در پشت سرش، جوابی بیشتر از «به درک» نخواهد شنید.
از الله‌اکبر شبانه (هر شب ساعت‌۱۰) بر پشت‌بام‌ها شروع کنیم. بعد برای حرکت جمعی به سمت کوی اختر، بیت رهبر و جماران... غیر از این باشد، تاوان سنگینی بابت سکوت و انفعال خود خواهیم داد.
کما اینکه نحوست روزگار ایرانیان، از آه و نفرین مظلومان و قربانیان است.
➖ پی‌نوشت: این جور وقتها، سروکله‌ی سینه چاکان قلابی و مدعیان دروغینی که فقط «نقاب» دفاع از قربانیان مظلوم کشتارهای ۶۷ را می‌زنند، پیدا می‌شود تا با فحاشی به کروبی و موسوی، مردم را دلسرد و چندپاره و متفرق کنند.
ما مدافع حقوق قربانیان مظلوم تمامی این سالها و کشتار ۶۷ هستیم. ولی حالا باید برای دفاع از حق سه محصور اقدام کنیم. هر کسی در این میان، نفاق ایجاد کند، «ریاکاری از قبیله‌ی حکومت» است.
پس فریب این بازی نخ‌نمای حکومت را نخوریم!
بابک‌داد
بامداد ۲۶ اٙمرداد ۹۶
🔹 تلگرام: https://t.me/babakdad
🔹 تماس: babakdad2@gmail.comCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com