Tuesday, Dec 26, 2017

صفحه نخست » این حق ماست که بدانیم آقای هاشمی شاهرودی کجاست

Shahroudiف. م. سخن - خبرنامه گویا

آقای آیت الله هاشمی شاهرودی جهت انجام معالجات خود به خارج از کشور سفر کرده اند. ایشان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اند. پیش تر ایشان رییس قوه ی قضاییه و قاضی القضات حکومت اسلامی بوده اند.

آقای آیت الله هاشمی شاهرودی یک فرد منفرد غیر سیاسی و غیر حکومتی نیست که بخواهد به طور شخصی و ناشناس به خارج از کشور سفر کند.

هزینه های ایشان را چه در مقام سیاسی و چه در مقام مذهبی مردم پرداخت می کنند.

لذا آیت الله باید مطابق عرف جاری در سیاست به ملت گزارش کارهای خود را ارائه کنند. ایشان تا زمانی که مسوولیت و سمتی در حکومت دارند «باید» زندگی شفافی از نظر کاری و مالی داشته باشند.

نظر به این که آقایان روحانیون، و خاصه مقامات مسوول در سطوح بالای حکومت اسلامی به ساده زیستی و بی ریایی مشهورند، بیان جزییات زندگی ایشان درس بزرگی برای مردم و جوانان خواهد بود تا ببینند که «علی وار» زندگی کردن حاکمان شان چگونه است و الگویی برای زندگی خود پیدا کنند.

با در نظر گرفتن این نکات، خواسته های زیر را مطرح می کنیم و امیدواریم پاسخی برای آن ها دریافت نماییم:

-بیماری حضرت آیت الله چیست و در کدام مراحل قرار دارد؟

-دلیل این که این بیماری در ایران با وجود طب اسلامی پیشرفته و طب دانشگاهی نسبتا خوب قابل علاج نبوده و ضرورت داشته که آیت الله به خارج از کشور سفر کنند و از اطبا خارجی جهت معالجه مدد جویند چیست؟

-هزینه ی این سفر را چه کسانی تامین کرده اند؟

-کشوری که حضرت آیت الله به آن سفر کرده اند کجاست؟

-آیا بعد از رسیدن حضرت آیت الله به مقصد، اتومبیل سفارت، همراه با راننده و مترجم و همراه مخصوص در اختیارشان قرار گرفته است یا خیر؟

-آیا بعد از رسیدن حضرت آیت الله به مقصد، ایشان در محل اسکان سفیر آن کشور اقامت گزیده اند یا خیر؟

-آیا ایشان در تمام مدت سفر از امکانات حکومت و سفارت در کشور مقصد استفاده کرده اند یا خیر؟

و یک سوال مهم:
با در نظر گرفتن مقام و مرتبت حضرت آیت الله -چه از نظر سیاسی و چه از نظر دینی- و نگرانی ما ملت برای تندرستی ایشان و درست تر بگویم نگرانی ما از این که خدای نکرده غرب جنایتکار و صهیونیسم بین الملل در زمان اقامت ایشان در یک کشور خارجی بلایی بر سر شان بیاورند (نمونه ی رادیو اکتیوی کردن جناب احمدی نژاد و همراهان اش در سفر به نیویورک را به خاطر داریم) چرا ایشان موقع عزم سفر، از طریق دفترشان به ملت نفرمودند که به کدام کشور تشریف می برند و هنوز هم ما را از دانستن محل سفر شان محروم می دارند. آیا مسوولان آن کشور خارجی که قطعا از حضور آیت الله در کشورشان با خبرند بیش از ملت ایران مورد اعتماد آیت الله اند یا چه؟

در پایان برای وجود مبارک حضرت آیت الله حاج آقا محمود هاشمی شاهرودی عراقی صحت و سلامت آرزو می کنیم.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com