قیمت سکه تمام طرح در ایران، سه‌شنبه ۷ فروردین به یک میلیون و ۷۱۴ هزار تومان رسید که این رقم با جهشی ۱۰۰ هزار تومانی در کمتر از یک ماه، بالاترین نرخ برای سکه تمام طرح در تاریخ قیمت سکه به‌شمار می‌رود.

پیش از این، در اسفندماه سال گذشته قیمت سکه تمام طرح از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عبور کرده بود که تا آن زمان رکوردی برای این نوع سکه محسوب می‌شد.