Monday, Jun 11, 2018

صفحه نخست » پیام آب نتانیاهو و انعکاس سریع و وسیع آن در میان روستاییان آسیب دیده از بی آبی؛ ف. م. سخن

C7C5BFC0-0B11-4E2D-8886-42BE37E9DF94.jpegرویدادهای اجتماعی، گاه شگفتی آفرین می شوند. هیچکس، حتی برجسته ترین جامعه شناسان، قدرت پیش بینی برخی از واکنش های اجتماعی را ندارد. علت آن شاید پیچیدگی روان اجتماع باشد. پیچیدگی روان اجتماع، در حد پیچیدگی روان آدمی و شاید بیشتر از آن باشد.

بسیاری از اندیشمندان شهرنشین، تصوری غلط از روستا و روستاییان دارند. شهرنشینان، روستاییان را افرادی بی خبر از پیشرفت های دنیا می دانند. برخی هم روستاییان را به لحاظ پایین بودن سطح زندگی، عقب مانده از نظر سطح فکری و فرهنگی می دانند. خطایی بزرگ که منتهی به نتیجه گیری ها غلط و گاه غلط اندر غلط می شود. مثل این که روستاییان، به خاطر چند ده هزار تومان پول مفت، احمدی نژاد را به رقبایش ترجیح می دهند.

من، به خاطر سفرهایی که به نقاط دور و نزدیک ایران داشته ام، این خطای اندیشمندان شهری را به چشم دیده ام.

به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید

بعد از انتشار پیام آب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، که از نظر سیاسی نیز پیامی خاص به شمار می آید، چند نفر از دوستانم در نقاط دور افتاده و دچار خشکسالی با من تماس گرفتند و جزییات بیشتری از این طرح را خواستار شدند. برایم تعجب انگیز بود که در عرض چند ساعت این خبر به آن ها رسیده و آن ها به طور جدی پیگیر این خبر هستند. وقتی به من گفته شد که در روستا، پیام نتانیاهو دهان به دهان در میان روستاییان نقل می شود، شگفتی ام بیشتر شد. به آن ها گفتم اطلاعی به دست بیاورم حتما به ایشان خبر می دهم.

این سوال برای من پیش آمد که چرا این پیام، از طرف اسراییل که دشمن ایرانیان نامیده می شود، در میان ایرانیانی که «ظاهرا» دشمن اسراییل خوانده می شوند چنین انتشار سریع و وسیعی داشته است؟

چرا این پیام، بر خلاف پیام های آبکی و باد هوای برخی دیگر از کشور ها، تاثیر فوری و مثبت بر جامعه ی روستایی ایران داشته است؟

علت هر چه هست، صرفا به خاطر معضل وحشتناک آب در کشور نیست. در پیام نتانیاهو، نوعی صداقت کلام نهفته که عمل موثر همراه با آن را نوید می دهد.

این را مقایسه کنیم با تاسیس «سفارت مجازی» برای ایرانیان در دوران اوباما؛ کاری لغو و مسخره که از همان لحظه ی نخست، بی اثر و بی معنا بودن آن مشخص بود. یا ایجاد اینترنت آزاد توسط امریکا، که به نوعی وعده ی سر خرمن بود.

امیدواریم اسراییل که در زمینه ی آب و کشاورزی، تخصص و مهارت های کم نظیری دارد مردمی را که با پیام آقای نتانیاهو به نجات زندگی شان امیدوار کرده ناامید نکند و به طرقی که لابد خودش پیش بینی جزییات آن را کرده، به مردم دچار خشکی و خشکسالی ما کمک کند.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com