Thursday, Jan 31, 2019

صفحه نخست » "هرج و مرج در ادارات دولتی ایران، مردم سپرده ها را از بانک بیرون می برند"

gov_offices_013119.jpgمنابع خبری رادیو پیام اسرائیل در تهران میگویند که کارمندان ادارات دولتی با ابراز ناامیدی از آینده رژیم و وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور و یک رشته عوامل دیگر، در هر فرصت ممکن از حاضر شدن بر سر کار طفره می روند و بسیاری از واحدهای اداری در کشور عملا فلج شده است.

شماری از مقاطعه کاران، به ویژه در امور جاده سازی، می گویند که عملیات راهسازی تقریبا به کلی متوقف گردیده است. علت این امر از یک سو کمبود بودجه دولت است و از سوی دیگر، بسیاری از مقاطعه کاران مبالغ کلانی از دولت بابت کارهای انجام شده طلب دارند که پس از گذشت ماه ها، هنوز پرداخت نشده است. در چنین وضعی، مقاطعه کاران و ارائه دهندگان خدمات مختلف به تشکیلات دولتی، می کوشند تعهدی به دوش نگیرند.

در ادامه گزارش آمده است که بسیاری از مردم می کوشند سپرده های بانکی خود را بیرون آورده و پول را در خانه حفظ کنند. علت این امر آن است که مردم بیم دارند بحران اقتصادی و بی پولی دولت تا آن درجه وخیم شود که بانک ها نتوانند پولی در اختیار صاحبان سپرده ها قرار دهند و یا به دستور دولت، همه سپرده ها و یا بخش اعظم آن مسدود شود.

چنین وضعی در سال های گذشته در آرژانتین و چند کشور دیگر که با تورم مالی شدید روبرو بوده اند پیش آمده است.

بی پولی حکومت ایران، حزب الله لبنان را نیز با مشکل وخیم مالی و اقتصادی روبرو ساخته

اسکای نیوز عربی خبر داد که بحران اقتصادی در حکومت اسلامی ایران، روی حزب الله لبنان نیز به شدت تاثیر گذاشته و این سازمان نیز با کم پولی روبرو شده است.

شبکه عربی تلویزیون اسکای نیوز که مرکز آن در لندن است، در گزارشی خبر داد که حزب الله در ماه های اخیر توانسته است فقط شصت درصد از حقوق سربازان و کارمندان خود را بپردازد.

با آن که حزب الله دارای منابع درآمد کلانی در خارج از لبنان است، حسن نصرالله گفته بود که همه هزینه های این سازمان و حتی نان و آب آن را هم رژیم ایران تامین می کند.

یکی از هدف های عمده ترامپ، با برقراری تحریم های مالی جدید علیه رژیم ایران آن بود که ریشه های مالی آن حکومت بخشکد و ناچار شود از ادامه حمایت از ترور اسلامی و همچنین دخالت نظامی در کشورهای دیگر دست بردارد.

در گزارش های پیشین آمده بود که حزب الله دست کم ده هزار نفر رزمنده حقوق بگیر دارد و پنج هزار نفر دیگر به ارائه خدمات مختلف مشغولند و از آن سازمان حقوق ماهیانه می گیرند. علاوه بر این، حزب الله به یک رشته فعالیت های رفاهی، برای جذب شیعیان لبنان دست می زند، که اکنون برای تامین هزینه آن با مشکل جدی روبرو شده است.

اسکای نیوز در گزارش خود گفت که بحران پولی حزب الله، بر ارائه خدمات به شیعیان، در همه زمینه ها و از جمله بهداشت و آموزش، اسیب جدی وارد آورده است.

در این گزارش همچنین آمده است که شماری از کارمندان و نظامیان حزب الله گفته اند که آن سازمان از میزان حقوق ماهیانه آن کاسته و در پرداخت باقیمانده نیز با مشکل روبرو می باشد.

گفته می شود که رژیم ایران هر سال حدود چهارصد تا پانصد میلیون دلار بودجه در اختیار حزب الله می گذاشت. ولی اکنون چندین ماه است که انتقال پول کاهش یافته و حزب الله شماری از از نظامیان خود را از سوریه باز گردانیده است.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy