Sunday, Mar 24, 2019

صفحه نخست » اسرائیل هم به به ظریف یادآوری کرد که پادشاهان ایران به یهودیان خوبی کردند و آنان را نجات دادند

zarif_032418.jpgرادیو پیام اسرائیل - ظریف می گوید که در تورات مقدس یهود، نوشته شده است که یک پادشاه ایران، یهودیان را از اسارت بابل نجات داد و پادشاه دیگری یهودیان را از قتل عام به دست دشمنانش رهایی بخشید و در تورات از پادشاه ایران به عنوان ماشیح یا منجی نام برده شده است. ولی این ها همه مربوط به پادشاهان باستانی ایران است که خمینی به روی همه آنان خط بطلان کشیده و همچنین گفته بود که تورات یهودیان تحریف شده است و تورات واقعی را در قران مجید باید جستجو کرد. نکته سوم که ظریف در گذشته به دروغ آن را انکار کرده، این واقعیت است که حکومت ایران از نابودی اسرائیل سخن می گوید که مفهوم آن قتل عام یهودیان این کشور است.

برای آگاهی آقای ظریف، واقعیات دیگری را در مورد مهربانی پادشاهان ایران و انساندوستی آنان به آگاهی ایشان برسانیم: پادشاه ایران بود که در جنگ جهانی دوم، به یهودیانی لهستان که در خطر نابودی بودند اجازه داد در ایران پناه بگیرند. پادشاه ایران بود که به کودکان یتیم یهودی در همان جنگ اجازه داد از روسیه به ایران بیایند و از آن جا رهسپار سرزمین اجدادی خود، یعنی اسرائیل شوند. و بالاخره آن که پادشاه ایران بود که به هزاران یهودی عراقی که به دنبال اعلام استقلال اسرائیل، به دستور دولت بغداد اخراج شده بودند، پناه داد تا بتوانند از طریق تهران به اسرائیل مهاجرت کنند.

این ها همه واقعیات تاریخی، در نشان دادن مهر و مساعدت پادشاه های ایران زمین و مردم ایران نسبت به یهودیان بوده و هست. ولی امروز رژیمی در ایران بر سر کار است که از دوستی و همزیستی بویی نبرده و از مرگ و نابودی سخن می گوید و ثابت می کند که ایرانی نیست و دلش به حال ایران نسوخته است.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com