Saturday, Dec 7, 2019

صفحه نخست » دختر ملکه انگلستان در کنار ترامپ برای مادرش شانه بالا انداخت

UKq_120719.jpgایندیپندنت فارسی - ویدیویی از شاهزاده خانم «آن»، دختر ملکه انگلستان، منتشر شده است که نشان می‌دهد، در حالی که مادرش از دونالد ترامپ در کاخ باکینگهام استقبال می‌کند، او برای ملکه شانه بالا می‌اندازد.

این مکالمه کوتاه میان شاهزاده خانم آن و ملکه انگلستان در حالی صورت گرفت که ملکه به دونالد ترامپ در ضیافت ناتو در روز سه شنبه خوش آمد می‌گفت.

نوشته‌های زیر این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ملکه انگلستان که در کنار پسرش، شاهزاده چارلز ایستاده است، به سوی «آن» در چند قدمی‌اش برمی‌گردد.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

شاهزاده خانم «آن» سپس شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید «فقط من هستم»، به این معنا که مهمان دیگری برای خوشآمدگویی در صف نایستاده است، و موجب خنده پرزیدنت ترامپ می‌شود. سپس شاهزاده خانم به پشتش و کارکنان کاخ اشاره می‌کند و می‌گوید « ... و این ها.»

این ویدیو به شایعاتی در رسانه‌های اجتماعی دامن زد مبنی بر آن که شاهزاده خانم «آن» پیش از این برای خودداری از پیوستن به مادرش برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا و بانوی اول، مورد «سرزنش» قرار گرفته بوده است.

از شاهزاده خانم «آن» تصاویر دیگری نیز در این ضیافت منتشر شده است که در آن به نظر می‌رسد چند تن از رهبران جهان، آقای ترامپ را ریشخند می‌کنند.

در آن ویدیوی کوتاه، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و همتای کانادایی‌اش، جاستین ترودو، دیده می‌شوند که ظاهرا در مورد برخورد نامعمول رئیس جمهوری آمریکا به دیپلماسی بین‌المللی اظهارنظر می‌کنند و لبخند می‌زنند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، مارک روته، نخست وزیر هلند، و شاهزاده خانم «آن» نیز در این مکالمه پرمزاح شرکت دارند، بدون آن که متوجه باشند که از آن‌ها فیلم گرفته می‌شود.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com