Monday, Jan 13, 2020

صفحه نخست » خطاب به محمد نوری زاد: به اعتصاب غذا پایان دهید، آنان هراس‌شان از بودن شما در کنار مردم است!

NA.jpgخبر جهانی شده است، و همگان می‌دانند که استوار و خلل ناپذیر، همچنان که انتظار می‌رفت، در برابر ستمگری و ستمگران ایستاده‌اید، ودراسارت حتی صدای آوازآزادی هستید. می‌دانید که در خیابان‌های ایران و جهان خیل عظیم فرزندان و یاران شما، با فریاد " زنده باد آزادی، زنده باد عدالت " می‌روند تا کاخ " ولایت فقیه" و دیگرستمگران برسرشان آوار کنند.

نوریزادِ عزیز! اما فرزندان و یاران شما، آزاداندیشان و آزادیخواهان نگران سلامتی شما هستند چرا که وجود و حضورشما راهنما و الهام بخش مبارزه آن هاست. ما از شما می‌خواهیم به اعتصاب غذای خود پایان دهید. ضرورتی درادامه این شکل ازاعتراض ومقاومت در شرایط کنونی نیست، نَفسِ شما، کلام و کردارشما، بانگ بلند آزادی و عدالت و ماندگارترین شکل اعتراض و مقاومت بوده و خواهد بود. جنبش آزادیخواهی و عدالت طلبی، آنهم درچنین شرایط حساس و سرنوشت سازی، به شما نیازدارد.
بشکنید اعتصاب غذایتان را تا سریع تر شاهد شکستن جمهوری اسلامی باشیم. بگذارید خبرسلامتی‌تان بیش ازپیش به ما نیرو و انرژی بدهد. ما می‌خواهیم آزادی را با عطر وجود شما و یاران و مردم مان جشن بگیریم. بگذارید با دریافت خبرپایان دادن به اعتصاب غدا و دارو کمی از اندوه جانکاهی که جان و جهان مان را در بر گرفته است، کاسته شود، و برشور و توان ما برای ادامه مبارزه علیه رژیم جهل و جنایت و جنون بیافزاید.

جمعی از حامیان، خانواده‌ها و تدوین کنندگان بیانیه ۱۴ نفر
۱۳ ژانویه ۲۰۲۰
۲۴ دیماه ۱۳۹۸Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com