Friday, Feb 14, 2020

صفحه نخست » ف.م.سخن معلم انگلیسی بی بی سی فارسی می شود! + خبر تکمیلی

63F59366-7811-496A-A80E-127A374D6FB4.jpegالبته واضح و مبرهن است، کسی که در بی بی سی فارسی استخدام می شود، زبان انگلیسی را خوب می داند، چون در فرم استخدامی این بنگاه خبرپراکنی، شرط اول استخدام، دانستن زبان انگلیسی است.

ببخشید اشتباه کردم. شرط اول استخدام در بی بی سی فارسی، میانه رو بودن و سرِ ستیز مرگبار با حکومت نکبت اسلامی نداشتن است!

شرط دوم هم داشتن پارتی، در سطح خبرنگار درجه اول و مدیریت است!

شرط سوم، شاید همینی باشد که من گفتم یعنی انگلیسی دانستن و انگلیسی بلد بودن.

حالا عرض امروز من در باره ی شرط سوم است که داشتن اش بی دلیل هم نیست و آدم باید از طریق زبان انگلیسی متوجه شود که سیاست روز وزارت خارجه انگلیس در باره ی حکومت اسلامی چیست تا خبر-مبر ها و نظرها را بر اساس آن تهیه و تنظیم نماید.

امروز از طریق دوستی مطلع شدم که بی بی سی فارسی مطلبی منتشر کرده است با عنوانِ: «مرزبانی آمریکا 'کمی ذوق‌زدگی' در برخورد با ایرانی‌تبارها را پذیرفت»!

10E7D760-055E-4561-80B0-2CA0CBAB3E1D.jpeg

8963.jpg

8964.jpgهمان طور که گفتم، در بعضی موارد، حتی اگر سواد چیزی را نداشته باشیم، اندکی عقل سلیم و منطق متین، می تواند به دادمان برسد و کمک مان کند تا سوتی بد ندهیم.

خدا رحمت کند مترجم نازنین و دوست داشتنی مان محمد قاضی را. او با صدایی که از «ماسماسک» اش بیرون می داد، داستان مترجمی را تعریف می کرد که در ترجمه اش از رویش «نارنجک» ها بر درختان کنار جاده نوشته بود! قاضی با لبخند همیشگی اش می گفت که در زبان فرانسه، به «انار» می گویند Grenade؛ به نارنجک هم می گویند Grenade!

طفلی مترجم، دیکسیونر را که باز کرده همین که معنی «نارنجک» را دیده، دیگر نرفته دنبال معنی دوم و بر درختان کنار جاده رویش نارنجک ها را مشاهده کرده!

حالا ما نمی دانیم که مترجم انگلیسی دان بی بی سی فارسی، ترجمه فارسی کلمه ی Overzealous در جمله ی خبری:
CBP Chief Admits Officers 'Overzealous'; Critics Say Iranians And Others Targeted
را در کجا دیده و پیدا کرده، ولی عزیزم، ترجمه ی این کلمه در بدترین حالت اش می شود افراط کردن و در بهترین حالت اش می شود زیاده روی کردن.

ذوق زدگی در فارسی مثل این است که آدم یک چیز جالب را ببیند و در حالی که چشمان اش از شدت ذوق و شوق برق می زند بگوید:
یوهووووووو! جانمی جان!

بعد شروع کند به شلنگ تخته انداختن و ذوق زده بازی در آوردن!

تصور ماموران مرزی امریکا در چنین حالتی که با گرفتن پاسپورت ایرانیان دچار ذوق زدگی می شوند و شلنگ تخته می اندازند کمی خنده دار و مسخره است نه؟!

***

خبر تکمیلی: بی بی سی فارسی شاید بعد از خواندن این مطلب تیتر خبری خود را تغییر داد:

12121.jpgCopyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com