Tuesday, Mar 24, 2020

صفحه نخست » بازهم رسوایی صداوسیما

شبکه بیان - اینبار صداوسیما برای اینکه به مردم ثابت کند ایتالیایی‌ها از ما بدبخت‌ترند تصاویر مربوط به زلزله کرواسی را به جای ایتالیا پخش کرد. بیست‌وسی با پخش تصاویر بیماران زلزله زده کرواسی ادعا کرد ایتالیا بیماران را در خیابان بستری می‌کنندCopyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com