Monday, Dec 28, 2020

صفحه نخست » مرد الکلی که برای فراری دادن مارها دور و بر حصار خانه اش ادرار می کند!

trailers_122620.jpgالکس هرناندز خریدار و فروشنده "خودروهای سفری" دست دوم قدیمی، این روزها در کالیفرنیا چنان تجارت پررونقی دارد که نمیداند با مازاد درآمد خود چه کند!

ویروس کرونا نحوه مسافرت مردم را تغییر داده برای همین استفاده از این نوع خودروهای سفری خیلی پر طرفدار شده است.

در این کلیپ با یک طراح لباس که کت های چرمی سفارشی را برای رولینگ استونز درست کرده، و یک مرد الکلی که برای فراری دادن مارها دور و بر حصار خانه اش ادرار می کند آشنا شوید!Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com