Saturday, Aug 21, 2021

صفحه نخست » شعرخوانی یک پرستار جوان برای امید دادن به بيماران

فروغ احمدی یکی از پرستاران بیمارستان اصفهان، شب‌ها با شعرخوانی برای بیماران کرونایی، به آنها امید می‌دهدCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy