Sunday, Aug 29, 2021

صفحه نخست » چرت زدن بایدن در دیدار با نخست‌وزیر جدید اسرائیل!

انتشار ویدیویی از چرت زدن رییس جمهور آمریکا حین دیدارش با نخست وزیر اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی دست مایه تمسخر و خنده کاربران شد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy