Friday, Sep 3, 2021

صفحه نخست » نماز جمعه در پمپ بنزین!

در اعتراض به بحران سوخت و افزایش فشار‌ها به مردم لبنان امام جماعت مسجدی در لبنان تصمیم گرفت تا نماز جمعه را در پمپ بنزین برگزار کند.

این مراسم در منطقه الجیه واقع در صیدا لبنان برگزار شد و شیخ علی الحسین خطیب نماز جمعه گفت: این یک درخواست برای پذیرش سیاستمداران است... لبنان دیگر ظرفیت تحمل این وضعیت را ندارد.

وی افزود: شما باید موضوع دولت و تشکیل آن و مساله سوخت و همه آن چیزی را که شهروندان به آن نیاز دارند را تسهیل کنید. بحران سوخت یکی از بارزترین پیامد‌های بحران اقتصادی لبنان از اواخر سال ۲۰۱۹ به شمار می‌آید که باعث فروپاشی اقتصادی و عدم فراهم کردن ارز خارجی کافی برای واردات سوخت از خارج شده است.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy