Monday, Oct 25, 2021

صفحه نخست » اکثریت ملت ایران، طی یک رفراندوم مجازی خودِ جمهوری اسلامی، به رژیم نه گفتند، علی اکبر امیدمهر

Aliakbar_Omidmehr.jpgهفته گذشته شهرداری تهران، در سایت رسمی خود. از مردم خواست، نظرات و آرزوهای خود را، به شهرداری اعلام کنند. تا شهرداری، در تحقق این آمال، در حد امکان، اقدام نماید. هموطنی اعلام نمود. که مهمترین آرزوی‌اش، سرنگونی رژیم اسلامی است. که بلافاصله، در ظرف اندک مدتی، بیش از ۳۷ میلیون نفر، به تحقق این آرزوی هموطن خود، رای مثبت دادند و شهرداری مجبور شد. آن پروژه را حذف نماید.

نظر به این که، در آخرین انتخابات، تعداد واجدین شرایط رای دهی، طبق آمار رسمی وزارت کشور ۵۹ میلیون نفر اعلام شد. در نتیجه، درین رفراندوم مجازی، بیش از ۶۲ درصد ملت ایران، به جمهوری اسلامی نه گفتند. بدیهی است. اگر یک رفراندوم رسمی و سراسری (در کل کشور و نه تهران) با نظارت سازمان ملل متحد انجام گیرد. تعداد رای دهندگان به سرنگونی رژیم و جایگزینی آن به یک نظام مردمی، که حرف اول و آخر را در کشور، رای مردم بزند، به مراتب افزایش می‌یابد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy