Saturday, Jan 22, 2022

صفحه نخست » ايران فروشى نيست! عباس رحمتى

rahmati.jpgقرارداد ٢٥ ساله با چين تركمنچايى است؟

عباس رحمتى - اختر نیوز

قراردادى كه با كشور چين كمونيست از ماهها قبل ميان ايرانيان مطرح بود، بناست از ٢٦ دى ١٤٠٠ اجرايى شود. تلويزيونها و راديوها و برنامه سازان هم با سوال و جوابهاى مختلف از شخصيت هاى مختلف چشم خود را بر اين خيانت و قرارداد ننگين نبستند، و برنامه هاى متعددى را به نمايش گذاشتند. جناب امير طاهري خبرنگار ارشد در لندن كه معتقد است در حال حاضر قرادادى مطرح نيست ، مي گويد: "چون متن قرارداد بايد مشخص باشد، به مجلسين دو كشور ارائه شود، هيچكدام اين كارها نشده است . اينها همه چيز را زير زيركى پيش برده اند و پنهانكارى كرده اند. اين خود نشان دهنده اين است كه بطور مساوى نوشته نشده است! اينگونه قراردادهای مخفى يك جايش لَنگ ميزند كه با مردم صحبت نمى كنند. بطور واضح ايران را به چينى ها فروخته اند. و حالا پايگاه هاى نظامى چه معنايي دارد ؟ آنچه مشخص است چين بدنبال قدرت بيشتر است . او ميگويد "بنظر من ايران نبايد با كسى قرارداد امضاء كند، در موضع ضعف قرار دارد."[١] البته بايد گفت جمهورى اسلامى و مسئولينش به اين نظرات گوش نمي كنند، اگر گوش كرده بودند كه وضعيت ايران چنين نبود.ازآنجائيكه چين اولين و بزرگترين صادر كننده به آمريكا و دومين وارد كننده از آمريكاست و از طرفى بدنبال ساختن خط آهن در مسيرجاده ابريشم است موقعيتي پيدا كرده است كه به تمامى كشورهاى اين مسير احتياج دارد و براى امنيت اين كارِ بزرگ حتی نياز به پايگاه هاى نظامى هم پيدا ميكند و ايران كه در موقعيت ضعيفى قرار دارد در رده پایین قرار خواهد گرفت. عمامه داران هم به لحاظ اقتصادى و هم بين المللى و حق وتوى چين در شوراى امنيت، براى حفظ بقاى خود نگاهشان به چين هست. بدنبال آن بايد گفت رژيم عمامه داران هر جايى از سرزمين ايران را كه لازم بدانند ،براى بقاى خود به حراج خواهند گذاشت. براي آنها مهم نيست كه چه بر سر ايران و ايرانى بيايد! براى اينان اسلام مهمتر است كه چوب حراج به ايران زده اند. اينها گفته اند خوزستان خط قرمز ما نيست ، بلكه سوريه است[٢]

نگاه ديگر به چين:
چين بخاطر سوخت نفتى و گاز، نياز به ايران دارد. رژيم هم براى حفظ بقاى خود نياز به كشورهايى چون روس و چين دارد. اكنون ٢٥ميليارد دلار از پولهاى ايران در چين است و آنها هم پولها را برنمى گردانند تا با معامله پاياپاى تسویه حساب كنند. از طرفى جمهورى اسلامى تحت فشار شديد قرار دارد و راه نجات خود را حمايت چين و روس از خود ميداند ! اما بايد اميد وار بود كه جنبش مردمى نقطه اى بر اين جمهورى ضد مردمى و ايران بر بادده بگذارد. تجربه تاريخى نشان داده است كه چين در ايران دخالتى نداشته است ولى در جمهورى آفريقا دخالت كرده است. كشور چين و رژيم هاى منفور ضد مردمى هميشه مردمان خود را سركوب كرده اند . چين، كره شمالى را به زانو در آورده است در حاليكه ايران شبيه كره شمالى نيست. البته رژيم ايران در مقابل روسيه و چين كارى جز واگذارى سرمايه هاى كشور ندارد. فرقى كه بين ايران و كره شمالى وجود دارد مردمان ايران با آنجا تفاوت زيادى دارند. درايران مردم هر روز به اعتراضات خود ادامه ميدهند و اين كارى است كه در كره شمالى هرگز ديده نشده است. مردم ايران تنها راه نجات را در سقوط جمهورى فاشيستى مذهبى مي دانند، در كره شمالى چنين نيست. به همين دليل رژيم دچار سردر گمي شده است به هر شكلى مي خواهد نظام سركوبگرش را حفظ كند. از آنجائي كه حركت مردمى رو به گسترش است بزودى ديكتاتور را تحت فشار قرار داده و آن را سرنگون خواهند كرد. بايد گفت ديگر محال است چنين رژيمى كه غرق فساد و دزدى است، بتواند سريع در تصميم هاى خود تجديد نظر كند، لاجرم اين مردم ايران است كه رژيم را به تعويض خواهند كشاند.

اهداف ديگر چين:

چين كمونيست در مقابل قدرتهاي جهانى، خود را قوى تر ميكند يا حداقل فعلا خود را قدرتمند نشان ميدهد. البته واقعيت اين است كه تا چند سال آينده از نظر اقتصادى ، چين يكى از قدرتهاي مطرح جهان خواهد شد. ازنظر نظامى پايگاههاي متعددى را درست كرده است كه خود نشان از برنامه هاى منظمى دارد. چينى ها با كسب تكنولوژى و صنعت رو به توسعه در آينده نزديك ،مشخص تر به چپاول كشورهاى كوچك خواهند پرداخت .
از هم اكنون ، چين سعى دارد با هر كشورى كه قرارداد امضاء مي كند مفاد آنرا به نفع خود تغيير دهد! در سريلانكا همين كار را كرد. سريلانكا بخاطر بدهكاری هايش در تله چين افتاد و محبور شده است، كنترل نيمى از دريا و بندرها را به چين واگذار كند. یکی از این پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری بندر‌ «هامبانتوتا» بود که در سال ۲۰۱۷ به مدت ۹۹ سال به قیمت ۱/۱ میلیارد دلار به «شرکت بازرگانی بندری چین» اجاره داده شد كنترل آنجا را به آنها بدهد.در جيبوتي و در ايران هم تقريبا چنين كارى را كرده است . رژيم تهران درياى جنوب تا شرق( چاد) را در اختيار چينى ها قرار داده تا ضمن دريافت وام ( بدون پول و پاياپاى با كالا) و حفظ نظام سركوبگرش، منافع بيشترى در جيب چين بريزد . در صورت عدم پرداخت مانند سريلانكا خواهد شد.
شباهت قرارداد تركمنچاى!
آيا قرارداده كه اخيرا بين ايران و چين امضاء كرده است شباهت با قرارداد تركمنچاى دارد؟ در واقع تركمنچاى يك قرارداد بين كشورى بسيار ضعيف و يك كشور قوى تر بود. اكنون ايران بدتر از آن روزگار قراردارد! ولى موضوع اين دو قرارداد متفاوت است .در واقع نمى توان گفت اين قرارداد شيبه به تركمنچاى است، چون در تركمنچاى ، سه شهر تالش ، ايروان و نخجوان را از دست داديم و آن زمان هم حكومت ايران / قاجار از روسها خواسته بودند تا از وليعهدى «عباس ميرزا» دفاع كند! اين در واقع تعهد روس بود. در حال حاضر شايد جمهورى خلق چين خواسته باشد پس از مرگ خامنه اى نظام جمهورى اسلامى را حفظ كند![٣] قدرمسلم اين است كه هر نظامى پس از سرنگوني مى تواند مكانها و تمامى جاهايى را واگذار كرده باشد ملى اعلام كند و از دست بيگانگان بيرون آورد.
در حال حاضر چين با تكنولوژى ديچيتالى بشدت در حال پيشرفت است و برعكس، جمهورى اسلامى در حال عقب گرد است و به دوران جاهليت ميل دارد ( پسرفت) كه باز اين يكى با حاكميت عمامه داران نگران كننده است چون قراردادهاى خانمانسوز، ايران را به زيرقرض هاى كلان خواهد برد و اگر نتوانند بدهى ها را پس بدهند چينى ها ممكن است دست روى قسمتى از ايران بگذارند! آن زمان ميتوان گفت مانند قرارداد تركمنچاى قسمتى از ايران دوباره جدا شود و اين فاجعه اى است كه با ادامه حاكميت ، ايران ستيزان رخ خواهد داد. سران رژيم سرمست از اين قراردادند، بطور يكه روزنامه هاى وابسته به ولايت فقيه به به به و چه چه نويسى ادامه ميدهند ولى در چين خبرى از اين قرارداد نيست و خيلى عادى بكار خود ادامه ميدهند! امروز متاسفانه ايران بقدرى ضعيف شده است كه نفت را با قيمت نازل يعني چهار دلار ارزانتر به چينى ها ميدهند، خليج فارس را كاملا در اختيار چينى ها قرار داده اند، صيادان جنوبى كشورمان ميگويند ؛"دريا را جارو كرده اند" تمام مجوزهاى آبهاى دور (راه دور) را به چينى داده اند در حاليكه به صيادان ايرانى چنين مجوزهايى را نمى دهند! و اكثر آنها بيمار و بيكار شده اند.
رژيم عمامه داران با ضعفهايى كه دارند ايران را به سمتى ميبرند كه همه سرمايه ايران از نقدى و نفتى و دريايى در دست كشورهاى شرقى مانند چين و روسيه قرار خواهد گرفت. در حال حاضر مجوزجاهايى را به چينى ها داده اند كه مي تواند براى ايران فاجعه بيافريند. خليج فارس را از لارك تا كيش و هرمزگان حتی چاد تا ساحل درياى سيستان و بلوچستان و... را در اختيار چينى ها گذاشته اند كه با قايق هاى صيد مجهز به «ترال» انجام ميگيرد[٤]. سايت داخلى تابناك مينويسد:"همین چند وقت پیش که سروکله چینی‌ها و کشتی‌هایشان در خلیج فارس پیدا شد، کلیپی در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود که نشان میداد کشتی‌هایی با تورهای بزرگ(که گفته می‌شد وسعتی به اندازه یک زمین فوتبال دارند) با حجمی عظیم ماهی گیری می‌کنند. "چينى ها با همين وسايل مدرن به عمق غير قانونى دريا نفوذ ميكنند و نسل ماهى ها و جانوران دريايى را از بين خواهند برد. صیادان «ترال» علاوه برآب‌های خلیج فارس و سواحل خوزستان و بوشهر و هرمزگان، از سواحل سیستان و بلوچستان و دریای مکران سر درآورده‌اند. کشتی‌هایی که چراغ خاموش می‌آیند و کف دریا را جارو می‌زنند و می‌روند"[٥]

سخن پايانى:
زايش جمهورى اسلامى مديون جنگ سرد بود، جنگى كه زمينه ها را براى بروز اسلامى ها بوجود آورد. در رؤياى سرمداران جمهورى اسلامى همين جنگ سرد مطرح بوده است، جهان دو قطبى كه شرقى و غربى بوده است. اكنون در اين بين جمهورى اسلامى آهسته آهسته به سمت شرق غلطيده است و متكى به چين و روسيه شده است . مخصوصا پس از روى كار آمدن خامنه اى، او هميشه مي گويد : سياست راهبردى ما نزديكى به شرق و دورى از غرب است! اكنون، چنين وضعيتى با نافرمانى مدنى مواجه شده است. و اين نافرمانى مدنى هاست كه عمامه داران را هر روز بيشتر به روسيه و چين وابسته مي كند. بايد كمپين بزرگى براه انداخت تا روسيه و چين را از اين روند باز داشت و به آنها گف چنين نبوده و چنان نخواهد ماند.ايران فروشى نيست!
_______________________________________________________

[١] امير طاهرى در برنامه ى چشم انداز تلويزيون ايران اينترنشنال با سيما ثابت
[٢]حسين طائب
[٣] تورج اتابكى در مصاحبه با ايران اينترنشنال
[•] در سال ۲۰۱۷ با وجود محیط نامطلوب اقتصاد جهانی برای بازارهای نوظهور، سریلانکا مجبور شد ذخایر ارزی خود را افزایش دهد، زیرا سررسید اوراق قرضه دولتی بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ به پنج میلیارد دلار می‌رسد. این وضعیت دولت سریلانکا را وادار کرد که به دنبال راه‌های مختلفی برای افزایش درآمدهای ارزی باشد و اجاره بندر‌ هامبانتوتا که درآمد چندانی نداشت، یکی از گزینه‌ها بود.( سايت صنعت، مترجم: معین حسن نتاج)
[٤] ترال، تور ماهیگیری بزرگ و قیفی شکلی است که از دو طرف به تخته‌هایی متصل و معمولاً به دنبال شناوردر بستر دریا کشیده می‌شود. گف‌روبی یا گوفه‌ کشی یک روش ماهیگیری است که از قدیم الایام رواج داشته، در این روش توسط کشیدن تور در آب با یک یا چند شناور، ماهیگیری می‌کنند. ترال را می‌توان با یک قایق صیادی کوچک یا دو شناور مخصوص ترال انجام داد. این نوع ماهیگیری عمدتاً برای صید‌های تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه برداری‌های علمی یا مطالعاتی، یکی دیگر از موارد استفاده از ترال است.
[٥] سايت تابناك ٤ مهر ٩٩Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy