Tuesday, Apr 5, 2022

صفحه نخست » وقتی بهاره رهنما کلمه انگلیسی متنفر را اشتباهاً بخاری تلفظ می کند!

بهاره رهنما بازیگر در مورد کسانی که از او «متنفرند» صحبت کرد و گفت: «یک عده از آن‌ها به اصطلاح خارجی‌ها هیترها هستند». او کلمه انگلیسی «هِیتر» به معنای «افراد متنفر» را به اشتباه «هیتر» به معنای بخاری تلفظ کرد.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy