Thursday, Apr 21, 2022

صفحه نخست » یادی هم کنیم از یخچال خالی آقای قالیباف

سخنان آقای قالیباف و دغدغه «یخچال خالی» در روزهای انتخابات ریاست جمهوری که این روزها دوباره دست به دست می شود

place.jpg

مطلب قبلی...
dollar_101019.jpg
نرخ ارز در بازار
مطلب بعدی...
baba_042222.jpg
بحث شیرین «بابا»!


Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy